„Důvody, které vedou lidi k darování krve jsou různé. Někteří mají pocit dluhu, protože sami v minulosti krevní transfuzi dostali, jiní darují krev jakoby preventivně se slovy nikdy nevím, kdy ji budu potřebovat já, dalším důvodem může být pouze touha pomoci druhým lidem, kteří to potřebují,“ uvedla na úvod Věra Nuhlíčková, ředitelka kutnohorského oblastního spolku.

Medaile prof. MUDr. Jana Janského (též Janského medaile nebo Janského plaketa) je ocenění předávané bezpříspěvkovým dárcům krve, pojmenované po českém lékaři, objeviteli čtvrté krevní skupiny. Ve Vlašském dvoře plakety ve středu převzalo třiatřicet dárců.

Na setkání a následný raut byli pozváni i rodinní příslušníci dárců, zástupci pojišťoven, zástupce nemocnice a Města Kutná Hora.