Díky finanční podpoře projektu „Čtyřnohý kamarád“ zakoupilo letos v únoru občanské sdružení Stáj Rozárka chladnokrevného koně jménem Štístko. Tento kůň bude hlavně využit k hipoterapii pro dospělé pacienty s nadváhou a mentálně postižené uživatele služeb. Projekt získal finanční podporu Nadace VIA a Dobročinného fondu Philip Morris ČR. Zváni jsou nejen uživatelé služeb, rodiče dětí, sponzoři, příznivci a veřejnost. Program: 14 hodin – zahájení akce a seznámení přítomných s projektem „Čtyřnohý kamarád“, 14.30 hodin – představení koně Štístka s možností svezení přítomných dětí, 15 hodin – soutěže a jízdy dětí na koních, 16 hodin – přehlídka nejhezčích masek čarodějnic a 16.30 hodin – zapálení slavnostního ohně a pálení čarodějnic i opékání vuřtů. Masky čarodějnic a čarodějů jsou vítány a budou odměněny! Občerstvení zajištěno.