Kdo ale čeká několik rádoby umělců, kteří se někde zavřou a budou si vzájemně ukazovat svá díla, plete se. Sraz bude udělán jako túra po Kutné Hoře a blízkém okolí.

Autorem nápadu a zároveň hlavním organizátorem akce je Ondřej Soukup, který sám patří mezi fotografické nadšence: „Myšlenka uspořádat sraz fotografů vzešla z mé hlavy. Organizace ale není jednoduchá, tak mi v ní vydatně pomáhá Michal Hubrt.“

Soukup dále zdůrazňuje, že pozváni jsou i ti, kteří se o fotografování zajímají pouze pasivně: „Má vize je taková, že se sejde skupina lidí, které baví fotografování a všechno s ním související, ať už mají aparát v ruce nebo ne.“

Přáním organizátorů je, aby výsledkem srazu nebyly jen fotografie památek, přírody a všedního života. „Hlavním úkolem akce je poznání. Na místě bude spousta lidí, kteří už nějakou dobu fotografují, a já bych si přál, aby se s ostatními podělili o své zkušenosti, rady a postupy,“ vysvětlil Soukup. „Třeba někdo, kdo fotí jen tak pro zábavu, nebo se focení teprve chce věnovat, by určitě od zkušenějších uvítal rady a cokoli, co by mu pomohlo,“ dodal.

Dalšími důvody srazu jsou podle organizátora zábava, seznámení s novými lidmi a v neposlední řadě samozřejmě i spousta vydařených fotografií.
Ke skupince nadšenců se může kdykoli přidat každý, komu se nápad mladého fotografa zamlouvá.

„Zváni jsou všichni. S sebou bude potřeba fotoaparát, i když to není naprostá nutnost. Tou naopak jsou svačina a pití, neboť trasa není zrovna krátká, přesto ani namáhavá. Fotografujícím připomínám náhradní baterie a pro noční snímky stativ,“ prohlásil Ondřej Soukup a zdůraznil, že nejdůležitějším faktorem bude ale dobrá nálada.

Dorazí i noční fotografové z Prahy

Kutnohorská fotosession startuje ve 13 hodin u chrámu sv. Barbory. „Zde začíná denní focení. To bude při procházce po Kutné Hoře. Navštívíme fotograficky nejatraktivnější místa. Chybět tedy nebudou památky, místní temné uličky, i fotografie obyčejného života,“ popsal program hlavní organizátor srazu.

V 16 hodin se průvod vrátí na místo začátku, k chrámu sv. Barbory. „Odtud bychom chtěli zachytit západ slunce. Snad nám bude přát počasí. Takové fotky bývají velmi povedené. Také na nás se zde bude čekat skupinka nočních fotografů z Prahy,“ dodal Soukup.

„Denní“ i „noční“ fotografové mohou, pokud budou chtít, společně posedět i v některé z místních tradičních hospůdek. To už záleží na okamžité dohodě,“ řekl na závěr hlavní organizátor.

Irena Blahníková