Na konci ledna pak věřitelé společnosti na schůzi 
u Krajského soudu v Praze rozhodli, že úpadek této firmy bude řešen reorganizací.
Uběhlo tři čtvrtě roku a věci neusnuly, naopak. V pátek 27. září na vedení společnosti předložilo na Krajský soud 
v Praze reorganizační plán, který připravovalo v uplynulých měsících se svými právními a ekonomickými poradci.

„Tento reorganizační plán předpokládá, že provozní aktiva podniku, tedy především závod lesních školek, závod dopravy, závod lesní techniky a lesní závody přejdou na nově založenou společnost Nový Forest," uvedl Petr Huml, zástupce ředitele Less.

Společnost Nový Forest bude podle jeho slov prodána investorovi, a to společnosti Agrofert Holding podnikatele Andreje Babiše. Ta za něj nabídla ve výběrovém řízení, organizovaném insolvenční správkyní Monikou Cihelkovou, nejvíce. Závěrečné fáze tohoto řízení se účastnili dva zájemci a výsledná cena dosáhla přibližně 112 miliónů korun.

Kromě výtěžku z prodeje podniku budou pohledávky věřitelů uspokojeny i z prostředků společnosti na běžných účtech, inkas pohledávek, prodeje nepotřebného majetku a soudních sporů, které společnost vede.

Společnost Less & Forest se domnívá, že navržený způsob reorganizace přinese jejím věřitelům nejvyšší a nejrychlejší uspokojení a zároveň pomůže udržet přibližně dvě stě sedmdesát stálých a čtyřicet pět sezonních pracovních míst nejen na Kutnohorsku, ale 
i v celé České republice.
Termín schůze věřitelů, která bude o schválení reorganizačního plánu rozhodovat, bude znám tento týden.
Situace kolem
Less & Timber

V úpadku se loni na podzim ocitla i sesterská společnost „Forestu" Less & Timber. I ta v minulých měsících řešila reorganizaci a její plán soudu předložila 23. září.

„Domníváme se, že bude nalezen investor, který převezme celý podnik, zejména pak moderní pilu v Čáslavi a bude provozovat i sousedící elektrárnu," přiblížil zástupce ředitele.

Výběrové řízení ve spolupráci s hlavními věřiteli, kterým je konsorcium bank pod vedením Citibank Europe plc, aktuálně probíhá. „Zájmem všech stran je udržení provozu i přibližně tři sta dvacet pracovních míst nejen na pile 
v Čáslavi, ale i na pilách v Bohdanči, v Dlouhé Vsi na Šumavě i v závodu v Klášterci nad Orlicí," uzavřel Huml.