Na nový přístroj, který provádí biochemická i imunochemická vyšetření, získala nemocnice od firmy výhodnou nabídku. Ta zahrnovala i další moderní vybavení celého pracoviště.

Odpadá případná chybovost

Díky označení zkumavky čárkovým kódem nemůže dojít k záměně krve pacienta. Navíc odpadá manipulace s krví, kterou již není třeba ze zkumavky rozdělovat pro práci na dalších přístrojích. Nemůže dojít k záměně. Veškerou manipulaci zvládne biochemický analyzátor sám. A to je velkou předností, protože každá manipulace, která je se zkumavkou navíc, je zdroj další možné chybovosti.

Za pár minut mají řadu výsledků

Na „startu“ se vloží do analyzátoru stojánek se zkumavkou. Do pipety, která se před každým testem promyje, je napipetován mikrovzorek krevního séra, které se smíchá s chemikálií a proběhne reakce. Po inkubaci se přidá další činidlo a změří se koncentrace určitého parametru.

Automat pracuje za dohledu

Analyzátor obsluhuje jeden člověk a kontroluje výsledky na počítači. „Chemikálie se musely dříve připravovat smícháním několika lahviček s reagenciemi dohromady. Nyní dostáváme veškerá reagencia od výrobce přímo v kazetách s čárkovým kódem,“ vysvětlila vedoucí laboratoře Olga Pokorná. Jedna kazeta je určena podle druhu vyšetření na 250 až 700 vzorků pacientů.

Nutné je srovnání s diagnózou

Laborantka musí posoudit výsledky pacienta na výstupu. Výsledek se kontroluje několikrát. Je nutné porovnání s diagnózou. „Je nutné zhodnotit patologické výsledky pacientů a uvědomit o nich ošetřujícího lékaře,“ vysvětlila Olga Pokorná.

Co může krev prozradit?

Na tomto pracovišti se provádí například vyšetření na krevní cukr – glykémie, těhotenské testy, jaterní testy, testy lipidového metabolismu a další.
Průměrně za den vyšetří kolem sto pacientů, u každého kolem deseti, patnácti metod. „Máme naprogramovaných pět〜advacet metod a z imunochemie šest metod,“ dodala Olga Pokorná.

Toto pracoviště zajišťuje vyšetření pro ambulantní lékaře na poliklinice, v lůžkové části nemocnice, pro obvodní lékaře z celého kutnohorského okresu, dětské i závodní lékaře. „Všechny vzorky se zpracují v den dodání,“ upřesnila Olga Pokorná.
Škálu vyšetření je možné ještě rozšířit podle požadavků lékařů.