Už nyní, kdy se projekt rekonstrukce areálu Lorce poprvé představil na veřejnosti, se údajně již objevil zájem obyvatel sídliště Šipší o krytá parkovací stání.

MAJETKOVÉ ROZLOŽENÍ
ČKD Kutná Hora – objekt kulturního domu
Město Kutná Hora – pozemky pod stadionem, stadion, objekt ubytovny

Nejde však o žádný projekt zabezpečující odstavné plochy na večerní parkování. V ideálním případě by se mohl areál Lorce, který je dnes ve velmi špatném stavu, proměnit do dvou let v moderní centrum sportu a kultury. Rozpočet se přitom pohybuje na hranici 187 milionů korun.

„První etapu bychom dokázali realizovat již na podzim,“ předeslal Pavel Krenk, předseda představenstva společnosti ČKD Kutná Hora. To by zahrnovalo přístupovou komunikaci v horní části a vstup do foyer ze směru od Kaňku i garáže v zadní části. „Vstup, který se používá dnes je pro zásobování,“ upřesnil Krenk.
Ostatní by se realizovalo postupně v závislosti na investicích. Oživení by se dostalo společenskému sálu, na který by navazovala terasa v místech, kde je torzo bývalého krytu. V přízemí by vzniklo 24 parkovacích míst z celkových 120 plánovaných míst. Dále by tudy měli hráči přístup do šaten a na hrací plochu hřiště, která je ve stejné úrovni.

„Vznikla by zároveň terasa, která by byla bezbariérovou plochou pro jakoukoli klientelu kongresů, výstav a společenských akcí,“ upřesnil Krenk. Uvažuje se také o parkovacích místech a plochách pro podnikání, které by se získaly vyříznutím spodní části kryté tribuny přiléhající k ulici Sportovců.
V plánu je i rekonstrukce ubytovny a zázemí pro hráče v bloku s pokladnami. Na cestě mezi stadionem a plochou s umělou trávou by měla být postavena budova se sociálním zázemím pro sportovce i návštěvníky, v patrech potom fitness, tělocvična, restaurace a sál na aerobik. „Nedílnou součástí by byl i udržovaný lesopark na spojnici s Kaňkem,“ nastínil Krenk s tím, že by se mohlo vybudovat basketbalové hřiště a skatepark.

„Je potřebné zjistit stanovisko města,“ předeslal starosta Ivo Šalátek s tím, že by záměr měli zastupitelé zvážit. Budou o něm opět diskutovat na pracovním jednání.

Jediným vkladem by ze strany města byly pozemky. Pokud by se však nenašla v zastupitelstvu pro tuto variantu většina, zvažují navrhovatelé i jejich odkoupení.

V budoucnu by objekt mohl sloužit jako komplex pro konání kongresů, výstav, společenských událostí s kapacitou, která se v okruhu osmdesáti kilometrů nevyskytuje. Ve sportovní části se jako perspektivní jeví například realizace soustředění sportovců.

Akcionáři Sparta ČKD Kutná Hora
50 % ČKD Kutná Hora, a. s.
25 % Město Kutná Hora
24 % Silnice Čáslav – Holding, a. s.
1 % FK Sparta Respo ČKD Kutná Hora