Pracovníci údržby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na něm mohou už jen lepit každou díru. Oprava je v nedohlednu. „To je zatím hudba budoucnosti. Je na to zpracován investiční záměr, který leží na ministerstvu dopravy ke schválení,“ uvedl Petr Fallada, náměstek pro výstavbu střediska Praha ŘSD.

Problematickým bodem případné realizace nového nadjezdu by byl nejen odklon silniční dopravy na hlavním tahu ve směru na Pardubice, ale i řešení výluk vlaků na trati, kterou nadjezd přemosťuje. „Mělo by to být rozhodnuto do dvou měsíců,“ sdělil vedoucí oblasti ŘSD Karel Přibyl.

Nájezd těžkých kamionů řeší jediná cedule s omezení do 7 tun a dle dodatkové tabulky v jednom okamžiku může být na mostě zátěž 24 tun. Těžko se však kontroluje dodržování těchto omezení. Na hlavním tahu projíždí denně tisíce těžkých nákladních vozů. Na ně si stěžují i obyvatelé příměstské čtvrti Malín, kde se ze silnice přenáší otřesy způsobené naloženými kamiony na přilehlé domy, v nichž praskají zdi.