Červenou slavnostní stuhu přestřihli zástupkyně rady Regionálního operačního programu Středočeského kraje Martina Semelková, senátor Jaromír Strnad a starosta Kutné Hory Ivo Šanc. Ten následně řekl, že je rád, že konečně tato chvíle nastala. „Ještě před dvěma lety jsme na malínskou sokolovnu koukali na ztělesnění neštěstí," řekl. „Někteří z nás si pamatují i časy, kdy tato stavba svému účely sloužila, ale zpětně několik generací již ji znalo jako zchátralou budovu. O to více jsem za tento úspěch rád a velký dík patří všem, kteří se na rekonstrukci sokolovy podíleli. A to i malínské veřejnosti, neboť to byla právě ona, který vytvářela takový motivační a inspirující tlak k opravě, který je v těchto případech potřeba," připomněl Šanc s tím, že věří, že se obnovená sokolovna stane centrem kultury a života nejen pro malínské obyvatele, ale že si toto místo oblíbí i Kutnohořané i obyvatelé z okolních obcí.

Dva a půl tisíce knih v nabídce
Vedení města má připraven projekt, do nějž vkládá velké naděje. Ten počítá s intenzivním využitím prostorů sokolovny nejen pro sportovní aktivity, ale i pro kulturní a společenské akce, jako jsou například plesy.
Kromě sportovců tam naleznou svůj prostor v klubovnách v prvním patře i místní sdružení a v přízemí se již usídlila pobočka Městské knihovny Kutná Hora. „Máme tu dva a půl tisíce knih. Naši nabídku budeme postupně obměňovat. Jsou tu zastoupeny dětské knihy, naučná literatura, literatura pro ženy i novinky," řekla Lucie Macháčková s tím, že mezi novinkami je k například Prázdné místo od spisovatelky J. K. Rowlingové a brzy přibude i bestseller Padesát odstínů šedi.