Druhý červencový týden se uskutečnilo“ Letní setkání „ starostů, místostarostů a zastupitelů obcí s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radko Martínkem a Milanem Urbanem v budově hasičské zbrojnice v Nepoměřicích.

Účastníků se sešlo kolem padesáti z různých koutů kutnohorského regionu. Setkání zahájila a přítomné hosty přivítala starostka Nepoměřic Eva Strnadová. Ze čtyř témat, o kterých se mělo diskutovat, jasně zvítězilo financování obcí. Je to velice palčivá záležitost, která se dotkne všech obcí regionu a zřejmě zvláště neblahý dopad bude mít pro malé obce do 1000 obyvatel.

Starosty zvláště trápilo financování a další existence vesnických škol a školek v návaznosti na rozpočet obce. Závěrem starostka poděkovala všem účastníkům a hlavně poslanci Radko Martínkovi , který ačkoli je kandidátem za ČSSD na hejtmana v Pardubickém kraji, udělal si čas a přijal pozvání na tuto akci. Celé setkání trvalo přes dvě hodiny a na závěr si účastníci odnesli informace týkající se podzimního kola čerpání financí z fondů EU, které prezentovala soukromá firma zabývající se čerpáním peněz z těchto grantů.

Další setkání je plánováno na podzim. Zároveň byli všichni účastníci pozváni na oslavu 100. let založení školy v Nepoměřicích, které se koná 4. října 2008.