Na zásadní jednání se chystá nový provozovatel kutnohorské nemocnice, společnost Medistyl Pharma. Po schůzce se zástupci středočeské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny by mělo být jasno, jak bude nastaven budoucí chod zařízení, které v listopadu koupili od města.

Cesta ze ztráty vede přes příjmy

Již dnes však mají řadu vizí. „Musíme především zastavit měsíční ztrátu dva a půl milionu korun,“ předeslal mluvčí nemocnice Milan Novák. Právě touto částkou pravidelně podporovalo chod nemocnice dříve město. V tomto trendu však nehodlá soukromý subjekt pokračovat. „Na straně nákladů už není kde snižovat,“ přiblížil Milan Novák. Snahou je tedy zaměřit se na příjmy za odvedené zdravotní úkony. Kromě paušálu u něhož by se případné zlepšení projevilo až v delším časovém období chtějí pracovat na možných platbách za výkon a systému vykazování DRG, který se v České republice zavádí.

Personální otázky mají také svůj vliv

Nevyrovnaný je také podíl mzdových prostředků na celkových nákladech. Nyní se pohybuje kolem 63 procent a je nutné jej stlačit zhruba o čtyři procenta. „Rozhodně si chceme udržet sestry a přivést další odborníky,“ zmínil Milan Novák. Úbytek zaznamenal technický personál. Do týmu nemocnice v poslední době přibyli dva anesteziologové a minimálně jeden ještě chybí.

Chtějí brzy oživit urgentní příjem

Jedinečným pilotním projektem, který by se měl v Kutné Hoře realizovat, je spuštení urgentního příjmu pro menší nemocnici. „Zázemí pro centrální příjem se vytvořilo společně s operačními sály,“ zmínil Novák. Na rozdíl od velkých nemocnic chtějí nahradit tým specialistů urgentního příjmu lékaři sloužícími na jednotlivých odděleních.

Opravy začnou v západním křídle

Kompletní rekonstrukci hrazenou městskou kasou z předem přijatého nájmu za nemocniční objekty plánují v západním křídle, které vzniklo za druhé světové války. „Víme, že rekonstrukce západního křídla začne, za měsíc, za dva,“ podotkl Jan Havlovic z výboru pro zdravotnictví.