Setkání se zúčastnili studenti prvních a druhých ročníků vyšší odborné školy, někteří žáci ze střední školy i část pedagogického sboru.

K besedě došlo v rámci projektu Jaro Evropy 2008. Ten se koná každoročně od roku 2002 a klade si za cíl povzbudit školy, aby si jeden či více dní v kalendáři vyhradily na organizaci akcí, které se soustřeďují na debatu věnovanou evropským tématům. Osobnosti veřejného života navštěvují školy po celé Evropě a besedují se studenty. Takové návštěvy jsou vynikající příležitostí k tomu, aby mladí lidé mohli volně debatovat a aby vyslovili svůj názor.

Cílem besedy bylo zodpovědět několik otázek. Studenti školy si zvolili dvě hlavní témata – poplatky ve zdravotnictví a zavedení eura v České republice. Řízením celé debaty se ujali studenti VOŠ J. Bukovský, P. Harcuba, R. Krá〜lová, L. Málková, P. Pokorná, R. Rousová a P. Žemličková. Ti v úzké spolupráci s diváky pokládali panu Moldanovi zapeklité otázky. Například: Co nám euro přinese? Kdy se u nás začne platit eurem? Budeme se mít po ekonomické stránce lépe? Souhlasíte s reformou zdravotnictví? Je možnost, že se poplatky ve zdravotnictví zru〜ší? K čemu platíme zdravotní pojištění, když ještě musíme platit poplatky?

Vzhledem k tomu, že profesor Moldan není specialista v těchto oborech, tak se při některých otázkách lehce zapotil, ale jako správný politik na ně dokázal elegantně odpovědět.

Nakonec byl ponechán prostor jeho specializaci, životnímu prostředí. Došlo i na otázku amerického radaru v Brdech a ekologickou situaci v České republice. Na závěr poděkoval Bedřichu Moldanovi za jeho návštěvu ředitel školy Petr Richter.

Pro studenty bylo setkání s politikem takového formátu jako je profesor Moldan zajímavou zkušeností. Mnoho z nich se nebálo vyjádřit svůj názor, který se mnohdy lišil od názoru politika.

Lenka Málková, studentka