Muzejní noc byla zahájena ve 20 hodin v přízemním sále mázhausu, kde si mohli návštěvníci zdarma prohlédnout výstavu – „130 let ve službách stříbrného města“, a tak vzpomenout na 130. výročí působnosti kutnohorského muzea. Další část prohlídky mířila do samotného gotického sklepa, kde pro odvážné bylo zpřístupněno i spodní patro. Dobrodruhů bylo opravdu hodně, o čemž svědčí návštěvní kniha, která byla umístěna na nejhlubším místě sklepení.

Celkem se do posledního patra sklepa odvážilo 114 podepsaných návštěvníků. Pak již návštěvníci stoupali vzhůru a za doprovodu kostýmovaných průvodců si mohli prohlédnout další sály hlavní expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století. Při prohlídce sálů zazněla i dobová hudba. Sopranistku Janu Bínovou – Kouckou doprovázel na klavír z 19. století MUDr. Zdeněk Petráň (numismatik ČMS) a houslový virtuos Tomáš Vejvoda.
Do půlnoci Kamenný dům navštívilo 279 návštěvníků. Někteří nám na památku zanechali písemné poděkovaní a dokonce i složili báseň :

Přišli jsme náhodou,
hvězdy svítí jasně,
překvapilo mě samotnou,
jak je tu krásně!