Ani jeden přestupek zatím nezaregistrovali policisté, kteří na přelomu října a listopadu zahájili v rámci letošní hlavní lovecké sezony kontroly v honitbách na Kutnohorsku. Zaměřili se především na požívání alkoholických nápojů před honem nebo v jeho průběhu a prověřovali zbrojní průkazy, lovecké lístky nebo technický stav zbraní. „Myslivci v okrese nemají problémy s dodržováním předpisů,“ potvrdil kutnohorský policejní mluvčí Daniel Votroubek. Občas se prý objeví malé nesrovnalosti v dokladech, ale ty se většinou vyřeší přímo na místě.

S tím, že myslivci se při lovu alkoholu vyhýbají, souhlasil i předseda okresního mysliveckého spolku Jaroslav Syrový. „U nás se nikdy nestalo, že by na hon někdo přišel opilý. To ani hospodář nemůže připustit a okamžitě by takového člověka poslal domů. Vždyť jde o naši bezpečnost. Pití si necháváme až na večer,“ uvedl Syrový.

Myslivci loví individuálně nebo na společných honech. K tomu mají předtištěný jmenný seznam společné povolenky k lovu, dále předkládají honební lístek, zbrojní průkaz a nutné pojištění odpovědnosti za případnou škodu.

Při zjištění drobných závad mohou policisté myslivci uložit blokovou pokutu do výše tisíc korun. Kdyby se jednalo o závažné pochybení, celá věc by pak byla předána k vyřízení do správního řízení, kde finanční sankce může činit až patnáct tisíc korun.