Kompletní služby v osobní dopravě by mohly v budoucnu využít cestující přímo na terminálu Kutná Hora – město.

Kutná Hora by mohla být zařazena do projektu Českých drah nazvaném Živá nádraží. V rámci tohoto projektu se již rekonstruuje kolínské vlakové nádraží.

Na stole je už dvousetmilionový projekt elektrifikace trati z hlavního na městské nádraží takzvaný Kutnohorský oblouk. „Pro cestující budou vybudována v Kutné Hoře město nová nástupiště, budou vybavena zastřešením, lavičkami a budou osvětlena,“ uvedl Pavel Šlapák ze Správy železničních dopravních cest.

Nyní se jedná o modernizaci objektu městského nádraží. Otázkou je, jakým způsobem bude takový projekt financován. „Rozhodneme se, jestli do toho město půjde samo, nebo jestli budeme hledat nějakého partnera. Šéf radnice už zhruba před rokem rámcově jednal o této možnosti se zástupci největšího místního autobusového dopravce společností Connex Východní Čechy.

Ještě než se začne realizovat projekt velkého dopravního uzlu v dolní části čtvrti Vnitřní město, tak musí být posouzen vliv dopravy na životní prostředí a obydlené okolí.

Pokud dojde k realizaci, tak by měl na této ploše najít uplatnění i služby spojené s cestovním ruchem, kavárny a obchody.

CO VY NA TO ČTENÁŘI? Vidíte vznik dopravního terminálu v centru jako přínos v oblasti dopravy a cestovního ruchu? Nebo se obáváte nárůstu hluku, prašnosti a zhuštění dopravy v této části města. Připojte se k diskusi. Pište na: reporter.kutnohorsky@denik.cz.