Město bylo zařazeno mezi šestnáct nádraží, která by měla být v rámci projektu společnosti České dráhy zrekonstruována. „Hledáme partnera, který bude investorem opravy a zato dostane dlouhodobý pronájem komerčních prostor,“ vysvětlila podstatu projektu „Živá nádraží“ Markéta Krausová z tiskového oddělení společnosti České dráhy.

Jedním ze zájemců, který se o zkrášlení nádraží uchází, je také samotné město Kutná Hora. „Podali jsme nabídku společnosti České dráhy reality,“ potvrdil starosta Ivo Šalátek s tím, že toto byla jediná cesta, jak změnit současný stav tohoto objektu v centru historického města. Zároveň se tak může stát město případným investorem.

Ve spolupráci s projektanty „Kutnohorského oblouku“ připravili na tuto lokalitu studii. Zahrnuje rekonstrukci a dostavbu výpravní budovy za zhruba osmnáct milionů korun. Současně se sem přesune také odbavovací pracoviště i malý autobusový terminál s občerstvením a sociálním zázemím. Autobusový terminál za zhruba pětatřicet milionů korun by měl sloužit pro zhruba dvacet stání pro příměstskou dopravu, městskou hromadnou a mezinárodní dopravu.

Ke každému dopravnímu uzlu patří také parkoviště, se kterým také počítají a kapacitu by mělo mít asi sto parkovacích míst. Náklady se přitom pohybují okolo dvaceti milionů korun.

Vybudují se také příjezdové komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Podle slov starosty by však v souvislosti se silničním napojením nemělo dojít k rozšíření stávající komunikace.

„Jestli město uspěje, tak by〜chom na tento projekt chtěli využít evropské peníze,“ vysvětlil Ivo Šalátek.

Dalším projektem, který by měl výrazně posunout kvalitu vlakové dopravy do historického a turisty vyhledávaného města, je „kutnohorský oblouk“. Tam stále probíhá řízení o vlivu životního prostředí EIA, které by v nejbližších měsících mělo skončit.

„V Praze stále připraven most, který by se právě pro tento projekt hodil,“ potvrdil Karel Šťastný ze Správy železniční dopravní sítě. „Záleží na státním rozpočtu, zda se podaří tuto akci zařadit do investičních akcí,“ komentoval tuto záležitost starosta s tím, že stále vede jednání na kraji i přímo s ministrem dopravy.