Starosta: Celostátně jsme na průměru

Například nájemné v bytech bývalé první kategorie (dosavadní rozdělení kategorií se od Nového roku zrušilo) v Kutné Hoře vzrostlo o 46 procent na současných více než 41 korun na metr čtvereční za měsíc, v bývalé druhé kategorii pak o 57 procent na nynějších 38 korun. Zdražení se tak s kategoriemi zvyšuje, takže čtvrtá kategorie bytů zdražila dokonce o tři čtvrtiny dosavadní ceny.

Starosta Ivo Šalátek přesto zmíněnou úpravu nepovažuje za nic výjimečného. „O zvýšení nájemného rozhodla městská rada s dostatečným předstihem v září loňského roku. Stejně jako v předchozích letech se tak stalo zcela v souladu s ministerskou vyhláškou, která říká, že regulované nájemné by se mělo postupně srovnávat s nájemným tržním. Respektujeme tak úmysl zákonodárců,“ uvedl.

Za zvláštní nepovažuje ani výrazný rozdíl například oproti sousednímu Kolínu.

V tomto městě totiž lidé i za nejlepší byty platí méně, než v Kutné Hoře za byty čtvrté kategorie. „O to jsem se nijak zvlášť nezajímal, ale vím, že
v některých městech jsou ceny regulovaných nájmů nižší, někde jsou prakticky shodné, a někde i vyšší. V rámci republiky se Kutná Hora nachází zhruba v průměru,“ tvrdil Šalátek.

Zhruba stejnou měrou jako v Kutné Hoře došlo k zdražení bytů v Čáslavi.

Například v kategorii „standard“ se cena zvýšila o 44 procent. Nájemné v těchto bytech nyní činí zhruba 42 korun na metr čtvereční za měsíc. Jako důvod se samozřejmě opět uvádí deregulace.

Zprivatizují tři čtvrtiny bytů

Lidé mají také možnost převést byty do svého osobního vlastnictví, což může být z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější. Ukazuje se, že mezi nájemníky se jedná o velmi populární řešení. Podle místostarosty Čáslavi Jaromíra Strnada lidé této možnosti hojně využívají. „Zájem o převod projevili nájemníci veškerých bytů, u kterých byla privatizace možná (privatizovat se nedají například byty, na jejichž rekonstrukci byla použita státní dotace – pozn. red.),“ řekl. Podle jeho odhadu se nakonec zprivatizuje pětasedmdesát procent současných nájemních bytů v Čáslavi.

Letošní zvýšení nájemného je předposledním stupněm k jejímu dokončení, poslední zvýšení ceny bude následovat za rok. Jak uvedl místostarosta Strnad, čáslavská radnice se plně deregulovanému nájemnému brání. Regulované nájemné zde tak v příštím roce vzroste pouze na 52,47 korun, což je současné čáslavské nájemné volné. „Tato cena pro nás znamená strop.

V opačném případě by totiž o byty také mohl přestat být zájem,“ podotkl Strnad.

K tomu, jaká situace nastane za rok v Kutné Hoře, se nechtěl starosta Šalátek příliš vyjadřovat. Na případné rozhodování městské rady o dalším zvyšování nájemného by podle něj totiž mohla mít vliv i hospodářská krize. „Ta se ještě v září v České republice vůbec neprojevila, ale nyní si myslím, že tento nový prvek svoji roli sehraje,“ prohlásil Šalátek.