Neplatíš nájem? Opusť byt!

„Dost se nám množí žaloby na vyklizení bytu,“ uvedl starosta Ivo Šalátek. To je poslední krok, který může město proti neplatičům podniknout. Pokud nezaplatí nájem, dostanou nejdříve výpověď, kterou schvalují radní. „Město dá výpověď z důvodu hrubého porušení smluvních vztahů,“ potvrdil starosta. Dotčená osoba má pak ještě šedesátidenní lhůtu na podání žaloby proti výpovědi z nájmu. V Čáslavi doručí dlužníkovi výpověď poté, co třikrát nezaplatí. Pokud nedostane nájemník rozum, přistupuje město k právním úkonům.

Exekutoři zabaví cokoli hodnotného

Každý občan má pak ještě právo se obrátit na soud a probíhá řízení. „Město je dnes takřka stoprocentně úspěšné,“ dodal Šalátek. Často tak nastupují exekutoři, kteří mohou zabrat majetek, ale i plat či stavební spoření. „Přibývá exekucí a žalob. Město nemůže jinak, než se domáhat svých práv soudní cestou,“ zdůraznil starosta.

Vrácení bytu nesmaže dluhy

Městští úředníci se však stále častěji setkávají s lidmi, kteří mají dluh a předpokládají, že vrátí městu klíče od bytu a závazků se zbaví.

Úroky částku razantně zvyšují

„Byl tu i člověk, kdy dlužná částka byla devadesát tisíc korun. Ale penále a úroky jsou přes půl milionu,“ přiblížil Ivo Šalátek. Úroky mohou několikanásobně převýšit dlužnou částku během několika let. „Jeden nájem tak za rok může vyrůst až na dvojnásobek,“ podotkla Marie Hejbalíková z bytového oddělení čáslavského městského úřadu.

I mírná cesta má své meze

Největší dlužník má zručské radnici vyplatit zhruba 80 tisíc korun. Zástupci města zatím praktikují proti dlužníkům mírnější formu boje, a to jsou především výzvy k zaplacení a splátkové kalendáře. „Do budoucna se uvažuje také o soudní při a exekučních výměrech. Kutnohorské radnici se právě díky razantním opatřením daří snižovat dlužné nájemné. Zatímco například v roce 2002 činilo devět milionů korun, tak už vloni částka klesla na šest milionů.