V souvislosti s dnešní stávkou se nejčastěji hovoří o snižování platů v příštím roce. Nově příchozím mladým učitelům by přitom naopak měl být plat navýšen. Jak to tedy bude vypadat s platy učitelů v příštím roce?

Škola je jednotný útvar, přesto platy nepedagogických pracovníků budou v průměru sníženy o deset procent . Stát tím ušetří 1,1 miliardy korun. Ředitelé škol tyto pracovníky budou odměňovat v takzvaném pásmovém odměňování, to znamená, že mohou pracovníka zařadit do jiného (nižšího) platového stupně, snížit pracovní úvazek při stejné práci, nebo propustit a jeho práci rozdělit ostatním. Další problém nastává ve třinácté platové třídě pedagogických pracovníků. Ředitelé zde mohou použít “smluvní“ plat. Tedy pokud zde plat navýší, musí peníze ubrat ostatním pracovníkům.

Velký problém jsou platy u učitelek mateřských škol. Požadované vzdělání je maturitní zkouška na pedagogické škole. Vysokoškolsky vzdělané učitelky v mateřských školách, které budou zařazeny do jiné platové tabulky, často nemají pedagogickou školu (podmínkou přijetí na pedagogickou jsou talentové zkoušky z výtvarné, hudební, tělesné výchovy). Vysokoškolsky vzdělané učitelky v mateřských školách budou tedy učit často „nekvalifikovaně“ a plat bude vyšší než u kvalifikované středoškolačky.

Také snížení Fondu kulturních a sociálních potřeb, ze kterého se například přispívá na důchodové připojištění, či půjčky na bydlení, o jedno procento bude pro pracovníky školství citelné (dříve dvě procenta).

Informace o zvýšení platů pedagogických pracovníků o 2,1 miliardy korun neříká, že 1,1 miliardy bude ušetřena z platů nepedagogických pracovníků. Zda se platy skutečně v součtu celého roku navýší, poznáme. Plat učitele se skládá ze základního platu, nenárokové složky a odměn. Je otázka, zda nenárokové složky platu budou zachovány.

Jaké jsou další důvody, že do této stávky vstupují učitelé?

Dalším důvodem k nespokojenosti a protestu jsou úsporná opatření vlády, která parlament schválil ve stavu legislativní nouze. Hrozbou je i připravovaná změna zdravotního pojištění a malá důchodová reforma.

Jak bude vypadat protest těch pedagogických pracovníků, kteří se přímo do stávky nezapojí?

Na škole vyvěsí, že stávku podporují.

Chystáte se přímo demonstrovat do Prahy nebo do některého z krajských měst?

Část protestujících pracovníků pojede na protestní shromáždění do Prahy.

Kde by se podle odborářů mělo šetřit, pokud by se nesnižovaly platy?

Šetřit se dá i na straně příjmů, takzvaná rovná daň zavedená Topolánkovou vládou připravila státní pokladnu o osmdesát miliard korun. Rovná daň, jak jistě víte, lidé s výdělkem nad osmdesát tisíc korun daní pouze patnáct procent. Jak je tedy rovná? Šetřit se dá i v kapitole daňových příjmů na předražených státních zakázkách, či penězích, které jdou do soukromých škol. Před zrušením Školských úřadů pracovalo v Kutné Hoře na tomto zařízení dvacet pracovníků, kteří zpracovávali mzdovou agendu pro všechna školská zařízení okresu Kutná Hora. Dnes po zrušení těchto úřadu jsou tito pracovníci na trojkových obcích a na většině škol okresu mají mzdovou účetní, dále přibyli pracovníci na kraji. O šetření se asi mluvit nedá. Tak bych mohla pokračovat.

Co vůbec mají v kostce jako úkol odbory respektive jejich zástupci?

Odbory hájí pracovně právní problematiku pracovníků. Jsou jediný orgán, který může pracovníky zastupovat při kolektivním vyjednávání, jednají v tripartitě od nejnižších až po státní úroveň. V Zákoníku práce je přesně stanoveno, kdy spolurozhodují a kdy berou na vědomí určité právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Jak odbory fungují?

Každý zaměstnanec má právo dobrovolně vstoupit do odborové organizace, pokud na pracovišti není organizace, může vstoupit jako individuální člen. Odborová organizace se zakládá při počtu tři a více členů.

Mohou se na ně obracet i lidé, kteří nejsou v odborech?

Mohou, ale bezplatná pracovně-právní porada je poskytována pouze odborářům. Kolektivní smlouva se uzavírá na pracovišti i za neodboráře a vlastně všechny úspěchy odborového vyjednávání čerpají i neodboráři. Bohužel.

JITKA KODĚROVÁ