S třiceti korunami na lékařské vyšetření musí přijít každý pacient od ledna také do dvou nemocnic na Kutnohorsku.

S penězi zamiřte na recepci

Nemusí však cinkat drobnými už při vstupu do ordinace. Během pracovní doby od 7 do 15.30 hodin uhradí třicetikorunový poplatek v recepci haly polikliniky. „Pokud pacient zaplatí poplatek a až v ordinaci zjistí, že platit neměl, bude mu v recepci částka vrácena,“ upřesnil mluvčí společnosti Nemocnice Kutná Hora Milan Novák. Po uzavření recepce se budou hradit poplatky přímo na ambulanci. Od sedmnácté hodiny se pak zvyšuje částka na devadesát korun za vyšetření v rámci pohotovostní služby.

„Poplatky se budou od nového roku platit buď na ambulancích nebo v recepci nemocnice,“ potvrdila vedoucí ekonomického oddělení čáslavské nemocnice.

Za jaké vyšetření se platí a za co ne?

„Vím, že se budou od ledna platit poplatky, ale nevím, za co jo a za co ne,“ zmínila Kateřina Čížková. „Nic se neplatí za laboratoř, za rentgen, za prosté vypsání receptu na chronicky užívané léky bez kontrolního vyšetření, či za procedury na rehabilitačním oddělení,“ upřesnil Milan Novák.

Na hospitalizaci vydají složenku

Za den pobytu na nemocničním lůžku zaplatí pacient šedesát korun. Na celkovou sumu mu vydá zdravotnické zařízení složenku. „Částka je splatná do osmi dnů od propuštění,“ zdůraznil Milan Novák. U dlouhodobě hospitalizovaných se platí po každých skončených třiceti dnech pobytu.

 

K poplatkům

Návštěva u lékaře
Zaplatíte za: vyšetření u praktického, dětského, ženského lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa a logopeda, zubaře
Nezaplatíte za: klinické vyšetření, preventivní prohlídku, zvláštní léčebné (u vážně nemocných dětí a těhotných žen), hemodialýzu a dárcovství krve
Pohotovost
Zaplatíte za: ambulantní a ústavní pohotovostní služby
Pobyt v nemocnici
Zaplatíte za: pobyt v nemocnici, odborných léčebných ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v lázních, v dětských odborných léčebnách a v ozdravovnách
Nezaplatíte za: pacient na propustce, jednodenní péče na lůžku, pobyt pacienta ve stacionáři (zdroj: publikace Ministerstva zdravotnictví ČR)