Pro tento účel vyčlenili zastupitelé částku půl milionu korun do fondu v rámci kapitoly správa majetku. „V případě, že k havárii v nemocnici nedojde, tak peníze zůstanou na opravy majetku města,“ předeslal starosta Ivo Šalátek. Jako vlastník objektů, kde jsou poskytovány zdravotnické služby si je šéf radnice vědom zodpovědnosti v případě nenadálé události. „Je možné to podržet celým rozpočtem. Pokud by k havárii došlo, tak bude nemocnice prioritní,“ dodal.

Nemocnici od loňského listopadu provozuje soukromá společnost, které má v pronájmu celé zázemí. To by se mělo začít v nejbližších týdnech rekonstruovat. Z městské kasy za tím účelem uvolnili nájemné ve výši 12,5 milionu korun.