Ředitel Nemocnice Kutná Hora zastupitelům navrhl odkoupení celého areálu nemocnice i s poliklinikou za sumu čtyřicet šest milionů korun. A v případě nezájmu města je připraven dát Kutné Hoře sbohem.

Podle aktuálních informací ze svých požadavků rozhodně slevit nehodlá.

Řehák: Žádám jasné vyjádření města

„Tato nabídka platí do konce měsíce února 2009,“ píše v dopise adresovaném vedení města ředitel Nemocnice Kutná Hora Jaroslav Řehák. „V případě, že Město Kutná Hora nabídku neakceptuje, navrhujeme převod stoprocentního podílu ve společnosti Nemocnice Kutná Hora zpět na město,“ přečtou si jedním dechem kutnohorští politici v listu, který již obdrželi, či vbrzku obdrží ve své poště.

Ředitel nemocnice nejdříve po zastupitelích požadoval jasné vyjádření k nabídce hejtmana Ratha převést nemocnici na kraj. Zastupitelé vytvořili pracovní skupinu, nechali prověřit smlouvy s provozovatelem nemocnice, což byl nakonec závěr jejich řádného jednání.

To však vedení nemocnice nestačí. Pro své investice potřebuje z pochopitelných důvodů dostatečné záruky. Řehák proto navrhl mimořádné jednání zastupitelstva. To se nakonec změnilo v neveřejné pracovní s jedním jednacím bodem navíc, prodejem majetku nemocnice.

Pro další investice chybí jistota

„Potřebujeme jednoznačné rozhodnutí. Můžeme začít investovat, až ve chvíli, kdy nám nemocnici prodají jako celek. Pouze za tohoto předpokladu by do nemocnice vstoupily například silné řetězce investorů jako Kooperativa,“ uvedl ředitel nemocnice Jaroslav Řehák.

Do provozu nemocnice podle svých slov již prokazatelně nainvestoval patnáct milionů korun a poslední vyjádření a kroky nového středočeského hejtmana prý znejisťují jeho podnikání.

Současný stav je prý neudržitelný hybrid

Aktivity soukromého provozovatele nemocnice právě díky tomu, že majetek zůstává ve vlastnictví města, brzdí prý také rozhodování městských úředníků. „Z budovy současné LDN jsme ředitelství díky průtahům města odstěhovali pozdě a teď nám pojišťovna strhává půl milionu korun za to, že jsme nesplnili počet lůžek na LDN, ačkoliv se mohla dostavět v řádném termínu.

„Současný hybrid, kdy majetek nemocnice zůstává ve vlastnictví města, prostě není životaschopný,“ dodal Řehák.
Kutnohorská radnice je v tomto bodě zatím nejednotná. Zatímco starosta města Ivo Šalátek se již nechal několikrát slyšet, že se provozovatel zdravotnického zařízení dostatečně osvědčil a prodej majetku nemocnice je žádoucí, radní Petr Mayer fungování nemocnice pod soukromým provozovatelem kritizuje.

Plné znění dopisu Jaroslava Řeháka vedení města:

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, v souvislosti s nadále nejasným stanoviskem Města Kutná Hora k požadavku hejtmana Středočeského kraje na převod nemocnice v Kutné Hoře na Středočeský kraj a z toho vyplývajícího zásadního znejistění podnikání společnosti Medistyl – Pharma si jejím jménem dovoluji učinit městu Kutná Hora tuto nabídku:

Společnost Medistyl – Pharma navrhuje Městu Kutná Hora, že odkoupí nemovitosti nacházející se v areálu nemocnice včetně polikliniky za cenu vyplývající ze znaleckého posudku soudního znalce Michala Olivy z 14. srpna loňského roku ve výši 46 milionů korun. Tato nabídka platí do konce letošního února.

V případě, že Město Kutná Hora tuto nabídku neakceptuje, navrhujeme převod stoprocentního obchodního podílu ve společnosti Nemocnice Kutná Hora zpět na Město Kutná Hora.

Naši nabídku na odkup těchto nemovitostí projednáváme bez konkrétního výsledku od června roku 2008. K tomuto návrhu nás vede skutečnost, že od počátku letošního roku byla v důsledku deklarovaného zájmu Středočeského kraje vyvolána nejistota stran budoucích vlastnických vztahů, kdy společnost Nemocnice Kutná Hora má areál nemocnice pouze v nájmu.

Spojení vlastnictví nemovitého majetku a provozování nemocnice považujeme z hlediska dalšího fungování i rozvoje nemocnice v krátkodobém i dlouhodobém horizontu za zásadní a jediné možné, tento fakt je akceptován vývojem v posledních týdnech.

S pozdravem, Jaroslav Řehák.