Řada zaměstnanců vyjádřila během setkání obavu, že převod zařízení pod kraj bude znamenat jeho postupné přetvoření na oddělení následné péče kolínské nemocnice. Padla dokonce slova i o strachu z jeho celkového uzavření.

„Představiteli kraje jsme byli ubezpečeni, že pod Kolín přejde nemocnice se všemi činnostmi. Co se týče platů, zařazení. V první fázi tak bude probíhat činnost stejně, jako probíhá dosud. Nebylo však zaručeno, jak to bude v další době,“ snažil se rozptýlit obavy lékařský ředitel nemocnice Michal Oščipovský.

Středočeský kraj "jde najisto"

Příliš však nepochodil. „Myslím si, že je tomu právě naopak. Náměstek hejtmana Seidl jasně řekl, že kraj nemá zájem udržet nemocnici v této formě. Oddělení budou postupně utlumena. Bavíme se o věcech, které už jsou dávno rozhodnuty. Při dnešní návštěvě se zástupci kolínské nemocnice už rozhlíželi, co kde bude,“ namítl primář kutnohorské gynekologie Jan Havlík. V jedné věci se však s Oščipovským shodl: Kraj téměř jistě počítá s tím, že kutnohorské zařízení přejde pod jeho správu a zároveň, že se stane součástí Oblastní nemocnice v Kolíně.

Personální podmínka je předem nesplněna

Obavy z úpadku provozu v kutnohorském špitálu podpořil primář Havlík slovy, že podle vyjádření zástupců kraje a kolínské nemocnice nastane útlum, jakmile nemocnice nebude splňovat požadavky personálního vybavení. „A to na některých oddělení stoprocentně zajištěno nebude,“ zdůraznil lékař.

K tomuto názoru se připojila primářka léčebny dlouhodobě nemocných Hana Šroňková. „Proč neřeknete jasně, že jde o záměr zavřít kutnohorskou nemocnici? Řekli naprosto jasně, že pokud my nejsme schopni sami fungovat, tak nás zavřou. Jediné, co nechápu, proč chtějí nádavkem získat i polikliniku,“ obrátila se na představitele města.

Údiv nad vývojem situace dala najevo zastupitelka Dagmar Fundová. „Nikdy jsem v odsouhlaseném záměru na převod neslyšela, že Kutná Hora spadne pod Kolín. Středočeský kraj může přece provozovat nemocnici jako samostatnou nemocnici v jakékoli právní formě. Mám proto pochybnosti, jakým stylem se vedou jednání,“ konstatovala.

Kutnohorský špitál využívá 60 tisíc lidí

Primář anesteziologicko–resuscitačního oddělení Michal Kroupa poukázal na to, že kvalita poskytované péče alespoň co se týče ARa je v Kutnohorské nemocnici na vysoké úrovni a převyšuje v tomto směru i řadu pražských a středočeských nemocnic. „Přijde mi marnotratné tuto nemocnici přeměnit na oddělení následné péče. Spousta prostředků, které do toho město vložilo, by přišla vniveč,“ poznamenal primář Kroupa. Dále upozornil na fakt, že spád kutnohorské nemocnice je přibližně šedesát tisíc obyvatel. „Myslíte si skutečně, že kolínská nemocnice má takové kapacity, aby jejich potřeby pokryla?“ zapochyboval.

Havlovic: Chceme smluvní záruky

O slovo se poté přihlásil zastupitel Jan Havlovic, který jako jediný spolu se svou ženou Magdalenou na březnovém zastupitelstvu zvedl ruku proti schválení záměru převést nemocnici na kraj. A jak potvrdil, proti převodu bude hlasovat i na úterním zasedání. „Hejtman ve svém dopise z dvanáctého ledna slibuje a zaručuje zachování struktury zdravotní péče v nemocnici. Dokonce tvrdí, že se bude snažit znovu otevřít porodnici a dětské oddělení. Žádáme, aby ve smlouvách byly jasné záruky, že bude struktura péče zachována,“ dodal Havlovic.

„Ani to však lékaře příliš neuklidnilo. „Vím, jak tyto smlouvy dopadají. Dojde k nějaké výjimce a tyto smlouvy se rázem stávají cárem papíru. Já opravdu žádným smlouvám nevěřím,“ prohlásil Michal Kroupa.

Na otázku, jaká je hodnota majetku, který město kraji případně předá, odpověděl starosta Ivo Šalátek. V případě, že by hodnotu zařízení posuzoval odhadce, pohybovala by se podle něj ve stovkách milionů. „Každý budoucí investor nebo vlastník by ji však posuzoval z pohledu, kolik mu to přinese finančních prostředků v nějakém sledovaném období. Postaví proti sobě výnosy současné nemocnice a své náklady. V případě Kutnohorské nemocnice vám tam nevyjde ani nula, ale záporné číslo,“ uvedl starosta. Je proto podle něj otázka, jestli má městu za nemocnici ještě někdo zaplatit, nebo jestli má být rádo, že ji někdo chce zadarmo a že z něj to „obrovské břemeno sejme“.

Zdravotníci: Nejsme břemeno!

Slova o břemenu však vyvolala u zdravotníků bouřlivou reakci. „Lidé tu pracují dlouhé roky a pro vás jsou břemenem,“ vytkla starostovi Hana Šroňková. Šalátek se ji poté snažil ubezpečit, že břemenem rozhodně nemyslel zdravotnický personál.

Primářka Šroňková také znovu nastolila otázku, proč vlastně Středočeský kraj k nemocnici požaduje také polikliniku. Podle představitelů města je tomu tak zkrátka proto, že kraj chce převzít celý areál kompletně jako jeden celek.

Na připomínky zaměstnanců, že kolínská nemocnice nevypomůže personálně té kutnohorské ani kdyby chtěla, protože dostatečné množství lékařského personálu k tomuto účelu ani nemá, odpověděl starosta slovy, že podle výslovného slibu hejtmana Davida Ratha bude nemocnice fungovat tak, jak si bude Rath přát. To vyvolalo u zdravotníků salvu smíchu. Na to reagoval starosta podrážděně větou, že kdo má v této situaci chuť se smát, měl by raději opustit místnost.

Slovo si vzala též zastupitelka Magdalena Havlovicová, která mimo jiné nabídla i svou odpověď na několikrát položenou otázku, proč město hodlá spolu s nemocnicí kraji dát i polikliniku. "Je tomu tak proto, že bez polikliniky nemají zájem!" řekla.

Proč poliklinika?

"Překvapuje mě, že ta rozhodnutí jsou rychlejší než jakékoli jiné varianty. Nikdy nezvažujete jiné možnosti," kritizovala znovu postup vedení města primářka Hana Šroňková. Jako příklad naprosto neodpustitelné záležitosti uvedla již zmíněný fakt, že společně s nemocnicí má pod kraj přejít i poliklinika.

Podle starosty je však úplně jedno, jestli polikliniku vlastní město nebo Středočeský kraj.

V následujícím prohlášení si první muž města mírně protiřečil: "Já jsem snad ten nejposlednější, kdo by byl pro to, abychom bezúplatně předávali nemocnici Středočeskému kraji, to znamená konkurenční politické straně. Na druhou stranu to vidím jako příležitost pro záchranu kutnohorské nemocnice. Rozhodně nevidím záchranu nemocnice v tom, že zůstane městu," řekl.

Podle zastupitele Havlovice nestojí za snahou hejtmana Ratha získat kutnohorskou nemocnici žádný jiný cíl, než snaha uspět v politickém boji. S tím vyjádřil souhlas primář Kroupa. Ten dále dodal, že pro volené zástupce by prvotní snahou mělo být zajištění zdravotní péče pro šedesát tisíc obyvatel, kteří patří do spádové oblasti kutnohorské nemocnice, a že právě tento svůj úkol představitelé města zcela opomíjejí.

Davidu Rathovi nevěří

Pro převod zdravotnického zařízení na kraj se vyjádřila také zastupitelka Marie Matyášová. Její slova však často vyzněla jako klišé. "Když se všichni dáme dohromady a potáhneme za jeden provaz, podaří se nemocnici zachránit," uvedla například.

Za nedůvěryhodnou označili zdravotníci několikrát i konkrétně osobu hejtmana Ratha. "Obchází zákon všemi možnými prostředky," zaznělo například.

Doslova do varu dostala zdravotníky slova Ivo Šalátka, kdy na obranu města uvedl, že "zajišťění zdravotní péče obyvatel není věcí radnice, ale ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven". Zejména první část tohoto souvětí doslova zvedla ze židle snad všechny přítomné zaměstnance.

Před koncem setkání se přítomným dostalo ještě ujištění radního Vladimíra Košárka, že převod na kraj nepodpoří.

"Jak to chcete stihnout?"

Jeden z posledních příspěvků patřil asistentce ředitele zařízení Marcele Špinkové. "Není mi jasné, proč rozhodnutí zastupitelstva musí být tak uspěchané. Zastupitelé o tak zásadní věci rozhodují za týden. Za tak krátkou dobu přece vůbec není možné se seznámit se všemi potřebnými skutečnostmi a získat důležité podklady!" upozornila. Dále poukázala také na příklad nemocnice v Nymburce, která dostala od kraje stejnou nabídku jako Kutná Hora a přesto řekla ne.