„V současné době nemám žádné zprávy o tom, že by někdo z lékařů naší nemocnici opouštěl,“ poznamenala ředitelka kutnohorské nemocnice Alice Opočenská.

Se zaměstnanci se Opočenská podle vlastních slov schází pravidelně a při poslední schůzce, která se konala minulý týden, nezaznělo nic, co by na případné odchody poukazovalo.

„Pracovní tým lékařů, sester a ostatního zdravotnického i nezdravotnického personálu vytváříme teprve od začátku roku, a proto jsme dle mého názoru v jiné situaci než zajeté nemocnice. Náš tým, podle mého názoru, drží pospolu, na což jsem velice pyšná“ uvedla dále Opočenská.

Pokud by se někdo z doktorů kutnohorské nemocnice k výzvě Děkujeme, odcházíme, připojil, řešila by prý Opočenská s každým lékařem odchod individuálně.

Kampaň Děkujeme, odcházíme rozjely lékařské odbory v září. Požadují zvýšený platů lékařů až o trojnásobek. Lékaři, kteří se pod výzvu podepsali, jsou ochotni podat na konci roku výpovědi a odejít za prací do zahraničí.

V době, kdy nynější ředitelka nemocnici přebírala, byla situace v tomto zdravotnickém zařízení, podle slov Opočenské velmi vyhrocená.

Opočenská podle vlastních slov přebírala zaměstnance nemocnice ve fázi vstupu společnosti, která nemocnici v předchozím období provozovala, do konkurzu. „Kdo mohl, ten utekl ještě před prohlášením konkurzu, tedy vstupu nemocnice Kutná Hora s.r.o. do konkurzního řízení,“ poznamenala Opočenská.

Chtějí přijmout lékaře z východu

Nemocnice tak byla personálně nevybavená. „Jako svůj strategický krok jsem proto zvolila to, že budu veškeré nově připravované věci konzultovat se zaměstnanci, aby věděli, co se v nemocnici dělá a jaké to má souvislosti, protože jen tak se staneme partnery v naší společné práci“ dodala Opočenská.

Jak také Opočenská zmínila, v současné době je, vyjma jednoho oddělení, personální situace v nemocnici stabilizovaná. Chybí pouze dva lékaři na interním oddělení.

„Oslovili jsme mimo ostatních náborových aktivit i lékaře ze zahraničí. Jsme v jednání s doktory ze Slovenska a Ukrajiny, kteří vystudovali medicínu u nás a jsou tudíž i dostatečně jazykově vybaveni,“ doplnila Opočenská.


Čtyři noví chirurgové slouží v kutnohorské nemocnici od listopadu.

„Nový primář si sebou přivedl tři kolegy z Nymburka. Spolupracujeme spolu na jedničku a doufám, že se na tom nic v budoucnosti nezmění,“ pochvalovala si ředitelka nemocnice.

A jak se na situaci kolem odchodů českých lékařů do zahraničí vnímá primářka interního oddělení kutnohorské nemocnice Hana Šroňková?

„Já osobně si nestěžuji, ale chápu mladé doktory, kteří chtějí odejít, protože z platu neuživí rodinu. Neodsuzuji je a také chápu doktory, kteří z důvodu svých sociálních vazeb nechtějí odejít a zůstanou. Není možné brát jedny za pecivály a druhé za vyděrače. Proč se tedy tvářit, že je to špatné,“ konstatovala Šroňková.