Obě nemocnice mají soukromé provozovatele, které hejtmanova aktivita přímo šokovala. Shodují se, že do nemocnic investovali a mají s nimi rozvojové plány na další roky. Také pro představitele měst byla nabídka z kraje překvapením, byť o snahách nového vedení kraje věděli z předchozích neformálních rozhovorů s hejtmanem. Připouštějí ale, že vzniká složitá právní situace. Třeba v Kutné Hoře město nemocnici prodalo soukromé společnosti a ponechalo si budovy, jež této firmě pronajímá.

Zajistit kvalitu a rozsah péče

Důvodem, proč kraj chce nemocnice převzít, jsou podle Ratha personální obtíže, s nimiž se obě nemocnice potýkají. „Tím je ohrožena kvalita poskytované zdravotní péče,“ varoval Rath. A doplnil, že jeho cílem je udržení rozsahu akutní lůžkové péče; podle vlastních slov je připraven garantovat i zachování odborných lůžkových oddělení v obou nemocnicích. A v případě Kutné Hory uvažuje i o obnovení porodnice a na ni navázané pediatrie.

V nejbližších dnech mohu obě „vyhlédnuté“ nemocnice očekávat personální kontrolu z krajského úřadu. A v případě, že radnice oslovených měst na nabídku kraje nekývnou, bude hejtman podle vlastních slov trvat na předložení jednoznačného plánu na zajištění zdravotní péče. Mimo jiné prý i proto, aby krajské nemocnice měly informace o zamýšleném rušení oddělení u sousedů – a mohly se včas připravit na větší příliv pacientů z těchto regionů.

Oponenti mluví o likvidaci

Rathovi oponenti ovšem naznačují, že v tomto případě ve skutečnosti nejde o snahu bojovat za lidi žijící v okolí těchto nemocnic – aby měli přístup ke kvalitní zdravotní péči a nedopláceli na problémy se zajišťováním chodu některých oddělení, jimž tyto nemocnice údajně čelí. Hejtmanův krok je podle jeho protivníků v čele s ODS politicky motivovaný. Nabídku kraje považují za první krok k cílené likvidaci soukromých nemocnic ve středních Čechách. Rath se ostatně netají tím, že by chtěl získat zpět i všechny nemocnice privatizované krajem – a stejně jako pětici velkých nemocnic, které si kraj ponechal, je převést ze soukromých společností na veřejné neziskové nemocnice.

Dopis hejtmana

Vážený pane starosto, vážení radní a zastupitelé,

z pověření rady Středočeského kraje se na Vás obracím s nabídkou převzetí vaší nemocnice v Kutné Hoře. Neformálně jsem o tom již hovořil s panem starostou a některými členy Vaší rady.

Já osobně i celá rada Středočeského kraje vnímá s velkými obavami informace o omezování rozsahu zdravotní péče v kutnohorské nemocnici. Z nám dostupných zpráv vyplývá, že se tato nemocnice potýká s velkými personálními potížemi, čímž je ohrožena kvalita poskytované zdravotní péče. V nejbližší době se pokusíme personální stav nemocnice objektivizovat prostřednictvím kontroly z krajského úřadu. Naším cílem je udržení základního rozsahu akutní lůžkové péče. Z tohoto důvodu Vám nabízíme naši pomoc, která by spočívala v bezúplatném převzetí kutnohorské nemocnice do připravované neziskové nemocnice Středočeského kraje. Garantovali bychom zachování akutní lůžkové péče v oborech: interna, chirurgie, mezioborový JIP, gynekologie a uvažovat budeme i o obnovení porodnice a na ni navázané pediatrie. Odbornou personální záštitou pro tyto obory by byla krajská nemocnice v Kolíně. Samozřejmě pokud by do budoucna Kraj nechtěl či nemohl svým závazkům dostát, nebo by chtěl nakládat s majetkem nemocnice, musel by tuto opět bezúplatně vrátit městu Kutná Hora.

O podmínkách převzetí nemocnice jsme připraveni jednat, pokud bude z Vaší strany zájem řešit kritickou situaci Vaší nemocnice touto cestou. Pokud se rozhodnete nemocnici zajišťovat i nadále Vašimi silami, pak bych velmi rád získal jednoznačný plán, neboť současné nečekané omezování rozsahu základní zdravotní péče klade zvýšené nároky především na naši nemocnici v Kolíně. Z tohoto důvodu bychom měli vědět o další redukci péče s určitým předstihem, abychom se dokázali připravit na zvýšené potřeby pacientů z Kutné Hory. Jinak totiž může docházet ke snižování kvality péče jak pro občany Kutné Hory, tak pro občany Kolínska či Čáslavska, což je pro vedení Středočeského kraje nepřijatelné.

Z tiskové zprávy

Hejtman Středočeského kraje David Rath před několika dny obeslal starosty, radní a zastupitele Kutné Hory a Nymburku s nabídkou bezúplatného převzetí tamních nemocnic pod „křídla“ kraje.

„Obě nemocnice se podle mých informací potýkají s velkými personálními obtížemi, což ohrožuje kvalitu poskytované péče. Je potřeba provést personální kontrolu,“ vysvětlil důvody nabídky na převzetí nemocnic hejtman. Doplnil, že jeho cílem je udržení rozsahu akutní lůžkové péče a je připraven garantovat i zachování odborných lůžkových oddělení v obou nemocnicích.

Kraj je připraven o podmínkách bezúplatného převzetí s představiteli obou měst jednat. „Samozřejmě tuto naši nabídku nemusí přijmout. Pokud se rozhodnou jinak, budu ale trvat na předložení jednoznačného plánu na zajištění zdravotní péče,“ řekl hejtman David Rath s tím, že je pro něj prioritou, aby lidé z okolí těchto nemocnic měli přístup ke kvalitní zdravotní péči a nedopláceli na problémy, ve kterých se tyto nemocnice ocitly.

„V dopise jsem dal představitelům měst také příslib, že pokud by kraj nechtěl či nemohl dostát svým závazkům, popřípadě by chtěl s majetkem nemocnice nakládat, musel by nemocnici vrátit městům, a to rovněž bezúplatně,“ dodal hejtman David Rath.

Anketa

Měl by kutnohorskou nemocnici převzít kraj? Hlasujte v anketě vpravo nahoře nebo se vyjádřete formou diskuzního příspěvku.