Možná i to mělo vliv na další hlasování. Dotaci ve výši deset milionů korun z rezervy města uvolnili zastupitelé na zajištění předpokládaného provozu zdravotního zařízení do konce roku. Přitom se počítalo, že z výběrového řízení vzejde partner, a město se tak od srpna zbaví závazků k nemocnici.
Výběrové řízení nepřineslo požadovaný výsledek, a tak se samosprávci shodli na jednání se zbývajícími jedenácti zájemci. „Projednáme s nimi případné převzetí nebo pronájem podílu,“ uvedl předseda zdravotnického výboru zastupitelstva Jan Havlovic. Výsledek by měli předložit samosprávě v září.