Ačkoliv uskupení Šance pro Kutnou Horu, které ve volbách drtivě zvítězilo, dlouho vyjednávalo se zástupci ČSSD, jeho “vyvolenou“ se nakonec stala TOP 09. Ta má v novém zastupitelstvu sice pouze dva zástupce, spolu s „Šancí“ však dají dohromady nadpoloviční většinu, tedy patnáct zastupitelů ze sedmadvaceti.

„Společná představa je taková, že kandidátem na starostu budu já a kandidáty na místostarosty Jiří Franc a Karel Koubský,“ sdělil po deváté hodině lídr Šance pro Kutnou Horu Ivo Šanc a pokračoval: „Do městské rady budou za naše sdružení kandidovat kromě nás tří ještě inženýr Jiří Vaněk, magistra Dana Vepřková, magistra Ladislava Krčmářová a magistr Jindřich Bartoň." Za TOP 09 zasednou v radě města oba dva zastupitelé, tedy Petr Jurka a Ivana Vopálková.

"Zprávu, že ta „nevěsta“ pro Šanci pro Kutnou Horu jsme my, jsme se dozvěděli v pondělí v deset hodin večer. Jsme samozřejmě rádi, že budeme pracovat ve prospěch Kutné Hory, protože každá strana šla do voleb s tím, že bude chtít zúročit maximum. Chceme pracovat ve prospěch Kutné Hory, nejde nám o ta „korýtka“, jak jsem si přečetla včera večer na Facebooku," nechala se slyšet Ivana Vopálková z TOP 09.

„Jak víte, vyjednávání začalo okamžitě po volbách, my jsme začali jednat se sociální demokracií, vypadalo to, že se dohodneme velice snadno a rychle už druhý den," poznamenal Šanc. Pak podle něj došlo k určitým zádrhelům a ukázalo se, že situace v ČSSD není jednoduchá. "Od čtvrtka minulého týdne jsme navázali kontakt s TOP 09 a poměrně rychle jsme se shodli jak na obsahových věcech, tak i na věcech formálních, to znamená na rozložení sil a na složení orgánů města,“ dodal lídr Šance, který ještě jednou poděkoval voličům za podporu, v kterou ani on sám nedoufal.

Připravujete nějaké personální čistky na městském úřadě?

Ivo Šanc: Čistky nepřipravujeme, nesdílíme takové ty populistické výkřiky, jak úředník nepracuje, jak je úředníky potřeba vyměnit a tak dále. Samozřejmě, že si budeme ověřovat, jak úřad funguje, a v rámci kompetencí, které samospráva má, budeme chtít, aby zafungoval co nejlépe. Ale na čistky to nevypadá.

Zůstane tajemníkem Tomáš Hobl?

Ivo Šanc: Na to nemohu odpovědět, protože jmenování a odvolávání tajemníka ze zákona už po zániku okresů není v rukou rady nebo starosty. Musíme zvážit všechna pro a proti a vyhodnotit výsledky. Rozhodně nejdeme na radnici s tím, že budeme měnit okamžitě tajemníka.

Jiří Franc: Musíme zmapovat chod radnice. Zmapovat, jak jsou jednotliví úředníci vytížení, jakým způsobem budou komunikovat, a hlavně, jestli dělají dobře svoji práci, jaké mají osobní kvality, jak se chovají k lidem.

Můžete potvrdit nebo vyvrátit, že jedním z problémů při jednání o koalici s ČSSD byla privatizace městského majetku?

Ivo Šanc: Privatizace městského majetku, tam žádný problém nebyl. Máme velmi podobný názor.

Jaký?

Ivo Šanc: Základní služby, které město poskytuje, neprivatizovat, držet přímou kontrolu města nad kvalitou a cenou služeb, jako je voda, kanalizace, teplo. A pokud jde o další nakládání s městským majetkem, tak postupovat velmi transparentně a otevřeně po projednání s městskou majetkovou komisí, která bude fungovat velmi neformálně a s maximální důkladností. Máme připravené modely, jakým způsobem komunikovat s občany a informovat je.

Jiří Franc: Nevím o tom, že by byly programové neshody mezi námi. To je pro nás nová informace.

Jak budou vypadat následující dny?

Ivo Šanc: Ty milníky jsou následující. V pátek uplyne lhůta na odvolání a pak běží lhůta, kdy starosta musí sezvat ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém budou zvoleni členové rady, starosta a místostarostové. Dá se čekat, že to ustavující zasedání se uskuteční přibližně kolem desátého listopadu, pravděpodobně v divadle. Druhá varianta je kino.

Co bude první úkol starosty?

Ivo Šanc: První rozsáhlý úkol bude zjistit stav věcí. Rozjeté projekty, načaté akce, věci, které jsou naléhavé. Druhý velký úkol, který přichází vzápětí, je příprava rozpočtu na příští rok.

Návrh rozpočtu už jste viděli?

Ivo Šanc: Já ne.

Budou se konat pravidelné čtrnáctidenní tiskové konference?

Ivo Šanc: Máme zájem maximálně komunikovat. Tu tradici tiskových konferencí jsem dokonce zaváděl na radnici já. Na tom se určitě domluvíme.

Jaká byla v neděli ráno jednání bezprostředně po volebních oslavách?

Ivo Šanc: My jsme byli překvapivě při síle. Oslavili jsme to docela hezky, městská policie na nás nepřišla.

Kandidáti na vedoucí posty na kutnohorské radnici:

Starosta: Ivo Šanc

Místostarostové: Jiří Franc, Karel Koubský

Členové městské rady: Jiří Vaněk, Dana Vepřková, Ladislava Krčmářová, Jindřich Bartoň (všichni Šance pro KH), Petr Jurka, Ivana Vopálková (oba TOP 09)