„Projekt se zabývá žáky, kteří jsou do tříd integrovaní. Ti o tom musí mít potvrzení od ředitele školy a odborníků z pedagogicko - psychologické poradny,“ řekl ředitel školy Miroslav Roudný.

Integrovaných žáků je na „Palachovce“ dvanáct. Ti jsou vzděláváni nejen v hodině, ale i individuálně mimo ni. Zapojením do projektu dostává základní škola další možnosti. „Projekt umožní uspořádat pro tyto děti i pobyty. Tam by vzdělávání neprobíhalo klasickým způsobem, nýbrž formou osobnostních her. Pobyty budou pro děti ze všech partnerských škol,“ podotkl Miroslav Roudný.

Za Kutnou Horu se do projektu zapojily učitelky Lenka Hvězdová a Božena Saláková. „Obě mají v práci s problémovými žáky své zkušenosti. Lenka Hvězdová prošla několika kurzy a Božena Saláková je výchovnou poradkyní,“ uvedl ředitel školy.

Zúčastněné odbornice jsou s dosavadní spoluprácí s ostatními školami spokojené. „Zatím jsme se prošly náslechy na několika základních školách. Včera bylo setkání s ostatními pedagogy, kde se dohodl nejbližší vzdělávací pobyt,“ uvedla Lenka Hvězdová.

Projekt se zatím zabývá pouze žáky s podprůměrnými výsledky v učení a dětmi cizinců. Od příštího roku se rozšíří i na děti talentované. „S jejich vyhledáváním nemáme zatím zkušenosti, ale pár žáků již jsme vytipovali,“ řekl na závěr ředitel Roudný.

Irena Blahníková