Na začátku nového roku úředníci provedou kontrolu, zda si všichni patnáctiletí zažádali o občanské průkazy. „Pokud si občan o první občanský průkaz včas nezažádá, je vyzván, aby tak učinil,“ upřesnila Minaříková.

Letos zatím žádné hříšníky nemají

Letos zatím problém s „náctiletými“, kteří by si svůj první průkaz občana nevyzvedli, nemají. „Na našem oddělení se dosud neobjevil žádný případ toho, že by si žadatel o první občanský průkaz tento doklad nevyzvedl. Z toho důvodu tyto občany k vyzvednutí občanských průkazů nevyzýváme,“ zmínila Anna Vaníčková z kutnohorského oddělení občanských průkazů. Pokud už si o tento dokument zažádají, tak jim úřednice na přepážce sdělí, kdy si ho mají vyzvednout.

Ze zákona mají občané povinnost si požádat o nový nebo o výměnu občanského průkazu. Jinak jim hrozí placení sankce. „Za nevyzvednutí občanského průkazu lze uložit pokutu dle zákona do výše deset tisíc korun, u mladistvých se pokuta snižuje na polovinu,“ přiblížila Vaníčková.

Potřebují věrohodné ověření totožnosti

„Osobně jsem se nesetkal s tím, že bych kontroloval mla〜distvého, který by občanku měl mít a neměl,“ uvedl Daniel Votroubek, mluvčí kutnohorské policie. Jeho kolegové se však při namátkových kontrolách požívání alkoholu mladistvými v pohostinstvích s tím, že někdo neměl občanský průkaz, setkali. Dotyčný musí v takovém případě věrohodně prokázat svoji totožnost jiným způsobem. Obecné prokázání totožnosti představuje pro policisty jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Pokud předloží jiný doklad bez fotografie, tak je třeba dále prokázat totožnost. „Kladou se mu doplňující otázky, které by zřejmě nemohl vědět někdo jiný. My si to ověříme v našich evidencích a zjistíme, zda je to skutečně ta konkrétní osoba,“ vysvětlil Votroubek.

„Pokud to nejsme na místě schopni ověřit, tak se ten člověk předvede na obvodní oddělení k ověření totožnosti,“ dodal s tím, že na služebně setrvá po nezbytně nutnou dobu, než se podaří totožnost ověřit.