Encefalitida

V současnosti nejčastěji prováděné očkování proti klíšťové encefalitidě má význam především pro cesty do domácí přírody. Za hranicemi se uplat〜ní v Rakousku, Německu, Polsku, pobaltských státech, Ukrajině, Bělorusku a Rusku. Se změnou klimatu a turistických zvyklostí dochází k rozšíření klíšťat i do vyšších horských poloh.

Žloutenky

Velmi užitečné je očkování proti žloutenkám. Virová hepatitis A (VHA) je lidské onemocnění přenášené znečištěnou vodou, potravinami, kontaminovanýma rukama. „Nakazit se můžeme všude, kde není hygiena na dobré úrovni, kde se konzumují plody moře či oplachují saláty místní vodou. Riziko infekce VHA je rozšířeno po celém světě s výjimkou střední, západní a severní Evropy, Kanady, USA a Austrálie. V těchto zemích se vyskytují převážně ojedinělé případy. Vyrostla zde ale generace vysoce vnímavých jedinců, kteří se v dětství s VHA nesetkali,“ přiblížila lékařka Eva Blažková.
Očkování se doporučuje do klasických „prázdninových“ zemí jako jsou Řecko, Itálie, Chorvatsko, Španělsko, ale především do všech exotických zemí (nejčastěji země Egypt, Tunisko, Keňa, Indie, Indonésie, Thajsko, Mexiko, Brazílie, Peru). „K očkování proti VHA jsou nyní na našem trhu dva druhy vakcín, které doporučujeme především mladým lidem, kteří již jsou povinně očkovaní proti hepatitidě B. Virová hepatitida B (VHB) je závažné, vysoce nakažlivé onemocnění přenášené krví (chirurgické zákroky, poranění použitou jehlou, sdílení zubních kartáčků a žiletek, tetováž, piercing a podobně), pohlavním stykem. Může vést k trvalému poškození jater, v nejhorším případě k cirhóze a zhoubnému bujení. VHB je rozšířena po celém světě, mimořádně častá je v Africe a Asii. U nás je očkování proti VHB zařazeno do pravidelného očkovacího kalendáře a postupně jsou proočkovávaní mladí lidé. „Osobám starším osmnáct let doporučujeme očkování kombinovanou vakcínou proti žloutence typu A+B,“ řekla lékařka Blažková.

Tyfus

V zemích s nižší hygienickou úrovní a teplým klimatem je rozšířen břišní tyfus. Přenáší se kontaminovanou vodou i potravinami. Častý výskyt je v Africe, Indii, Indonésii, Střední a Jižní Americe, zvláště v Chile, Peru, Ekvádoru, Kolumbii. V ostatních často navštěvovaných zemích, jako jsou Mexiko, Egypt, Tunisko, Jihoafrická republika, Řecko, Turecko, země Blízkého i Dálného východu je výskyt nižší, ale přesto velmi významný.

Cholera

Další infekce spojená s nízkým hygienickým standardem je cholera. Vyskytuje se v Indii a v některých zemích Afriky. Očkuje se perorálně podanou vakcínou ve dvou dávkách.

Meningokok

Po celém světě je rozšířena smutně známá bakterie Neïs〜seria meningitidis (meningokok). Šíří se kapénkovou infekcí a způsobuje v lepším případě hnisavý zánět mozkových blan, v horším šokový stav vedoucí rychle k smrti. Trvale vysoký výskyt meningokoka je v oblasti subsaharské a rovníkové Afriky, v Saúdské Arábii a v Indii.

Žlutá zimnice

V současné době směřuje mnoho cestovatelů do tropických a subtropických oblastí zemí Afriky (hlavně země v okolí Guinejského zálivu, Kongo, Gabun, Ghana, Benin) a Jižní Ameriky (Venezuela, Brazílie, Peru), ve kterých se vyskytuje virové one〜mocnění přenášené komárem – žlutá zimnice. Virus žluté zimnice postihuje jaterní tkáň a onemocnění je ve vysokém počtu případů smrtelné. Země, ve kterých přenašeč žije, vyžadují očkování proti žluté zimnici potvrzené v Mezinárodním očkovacím průkazu.

Vzteklina

Naše země patří k několika málo zemím „vztekliny prostým“. Není tomu tak však už v Polsku, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku a v ostatních zemích světa. Výskyt vztekliny u toulavých psů je znám v Mexiku, zemích Jižní Ameriky, Indii, Indonésii, zemích Blízkého a Dálného východu a prakticky na celém území Afriky. Očkování před cestou se provádí třemi dávkami vakcíny.