Na post kutnohorského předsedy ODS jste se vrátil po jedenácti letech. S jakými pocity a na jak dlouhé funkční období?
S pocitem, že když jsem se tehdy v roce 1997 postů předsedy kutnohorské ODS a člena městského zastupitelstva dobrovolně vzdal, vůbec mě nenapadlo, že bych se do nich někdy vrátil. Svou působnost v komunální politice jsem po osmi letech od roku 1989 tenkrát považoval za ukončenou. Nynější funkční období místní rady ODS je podle stanov dvouleté.

Můžete porovnat, v jakém rozložení se místní sdružení nacházelo tehdy a jak je na tom nyní?
Obě období se dají porovnat v tom, že kdysi i nyní ODS získala posty starosty a místostarosty města. Může to být jen můj subjektivní pocit, ale z mého pohledu tehdy rozhodně nezmítaly členskou základnou tak zásadní rozpory a nenávistné osobní půtky, jako tomu bylo v poslední době, například při tvorbě kandidátní listiny pro komunální volby v roce 2006. Důsledky toho „bratrovražedného“ boje před zhruba dvěma lety nese kutnohorská ODS dodnes. Jako jednoho z už mála aktivních členů, kteří pamatují zakládání ODS v Kutné Hoře, mě tahle situace hodně trápila. I proto jsem se na přelomu roku rozhodl snažit se to v postu předsedy změnit.

Proč jste v roce 1997 vůbec opustil nejvyšší kutnohorský stranický post ODS?
Z funkcí v ODS jsem odešel v souvislosti s následnou novinářskou praxí po obdržení nabídky z vydavatelství Vltava – Labe – Press řídit z postu šéfredaktora v té době vznikající Kutnohorský deník. Pro úplnost snad ještě skutečnost, že jsem tehdy v ODS dal i výpověď z pracovního poměru jako oblastní manažer pro Kutnohorsko a zástupce středočeského krajského manažera.

Jako novinář ale působíte i v současné době. Tentokrát dáte přednost politice?
Sice nepůsobím v žádném uvolněném politickém postu, ale aktivní činnost v politickém dění je samozřejmě jen těžko slučitelná s novinařinou. V tomto smyslu skutečně dávám nyní přednost politice a celou záležitost už řeším s vedením vydavatelství regionálního týdeníku Tep, kde působím. Dal jsem výpověď z mandátní smlouvy, na jejímž základě jsem pracoval jako ředitel redakce.

Co hodláte ve funkci předsedy udělat úplně nejdřív a jaký je Váš dlouhodobý cíl?
Hodlám vést kroky k postupnému naplnění základní osnovy svého programu, který jsem přednesl na místním sněmu pod názvem Pět es ODS: Sjednocená, Silná, Sebevědomá, Slušná a Srozumitelná. Za dlouhodobý cíl bych považoval dostatečnou podporu voličů pro ODS v Kutné Hoře na základě naplňování právě těch pěti zmíněných bodů.

Kdo bude Vaší hlavní oporou?
Spoléhám na rozum všech konstruktivních členů kutnohorské ODS, které už unavuje neustálé vyhledávání vnitřních nepřátel a vzájemných nesmyslných osobních půtek, a kteří chtějí činorodě něco vytvářet.

Na předsednickém místě jste vystřídal Tomáše Benadu. Co podle Vás dělal špatně?
Nechci se pouštět do dodatečné kritiky v médiích, snažím se dívat dopředu. Spousta věcí zazněla v rámci jednání na úrovni ODS, koaličních schůzek i zasedání městského zastupitelstva, které odvolalo pana Benadu sedmnácti hlasy ze sedmadvaceti z funkce zástupce starosty.

K jakému proudu v ODS v rámci České republiky se přikláníte? Je Mirek Topolánek ten správný lídr?
Nevím, jestli vás moje odpověď uspokojí, ale v této fázi se přikláním k „proudu zdravého rozumu s dostatečně silným pudem sebezáchovy před sebedestrukcí“. Mirek Topolánek je na kongresu ODS naším řádně zvoleným předsedou se silným mandátem. Je to podle mne velmi výrazný politik, který má jako každý jiný člověk své silnější i slabší stránky.

Kutnohorská ODS se spíš na veřejnosti zviditelňuje vnitrostranickými spory, na rozdíl například od ČSSD, která chodí mezi občany, rozdává jim květiny, dárky a před Vánoci třeba i svařené víno. Máte i Vy v plánu něco, co by vylepšilo mínění lidí o fungování občanských demokratů?
O programu Pěti es ODS už jsem hovořil. Ohledně ČSSD je pravda, že jejich vnitrostranické vyhrocené spory v souvislosti třeba s tvorbou kandidátní listiny pro komunální volby 2006, kdy mezi sebou v Kutné Hoře podle dostupných informací soupeřila dvě nesmiřitelná křídla reprezentovaná na jedné straně paní Matyášovou a na straně druhé současnou náměstkyní hejtmana paní Moravčíkovou, se jim podařilo udržet mimo pozornost médií.

Co se týká rozdávání dárků, tak já považuji za nejlepší zviditelnění jakékoliv politické strany, když se jí podaří prosadit co nejvíce projektů či jiných aktivit, které mají praktickou a přínosnou využitelnost pro širokou veřejnost. Laciné podbízení se rozhodně není stylem ODS. Navíc konkrétně u aktivit současné kutnohorské ČSSD jsem naopak zaznamenal negativní ohlasy některých rodičů, jimž vadí, že představitelé této strany, například Marie Matyášová, zneužívají jejich děti pro sebezviditelnění při rozdávání stranických odznáčků, tiskovin a jiných drobností s tématikou ČSSD ve školách. Touto cestou ODS rozhodně nepůjde.

Hodně sporů a politikaření provází i zasedání zastupitelů v Kutné Hoře. Existuje v tomto směru šance na zlepšení? Jde přece hlavně o město a ne politické hádky.
Na takové paušální hodnocení lze jen těžko odpovědět. Snad jen, že pokud jsou podstatou sporu různé pohledy na možná řešení konkrétních záležitostí vyplývající z rozdílných filozofických pohledů na běh světa, tak jsou ty spory vcelku pochopitelné a budou vždycky, protože žijeme naštěstí v demokracii, a ne ve zglajšachtované době totality a rádoby všeobjímající a bolševiky znásilněné takzvané Národní fronty všech v zárodku zdeformovaných politických uskupení. Faktem je, že často lze být při jednání zastupitelstva svědkem i mnohdy nesmyslných argumentů a jalových debat vyplývajících například pouze z hloupých předsudků vůči konkrétní osobě či subjektu. Takový přístup brzdí například potřebnou rekonstrukci areálu Lorce, která by prospěla všem. Zkuste si vysledovat, kdo se tak chová.

Co vidíte v Kutné Hoře jako hlavní problém?
Problémů je určitě více, ale pokud mám jmenovat jeden, tak je nesporně důležité pohnout s řešením celkového dopravního systému.