Celkem se do soutěže zapojilo více než sto padesát základních škol z Prahy a Středočeského kraje, tedy i z Kutnohorska. Po vyhodnocení po〜stoupí dvě stě nejlepších řešitelů do finále, které se bude konat 14. listopadu v Posla〜nec〜ké sněmovně Parlamentu České republiky.

Děti, které se chtěly soutěže zúčastnit, ale jejich škola se nezapojila, si test mohly přijít napsat přímo do klubovny Dětské mensy. „Náš syn je v páté třídě a přemýšleli jsme o tom, co dál. Když jsme se dozvěděli o Logické olympiádě, uvítali jsme tuto možnost a přišli jsme to zkusit,“ řekl jeden z rodičů z Čáslavi.

Vysoký zájem škol o tuto novou soutěž byl příjemným překvapením. „Zájem tolika škol o Logickou olympiádu nás potěšil, ale největší radost jsme měli z nadšených reakcí dětí. Zadání bylo sestaveno tak, aby obsahovalo úlohy od nejjednodušších po složité a zohledňovalo i různé typy logického myšlení,“ poznamenal předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein.

Oříškem pro děti byly úkoly obsahující logické řady, naopak populární byly všechny úlohy „s krychličkami“.