Laici často ani netuší, jaké všechny zástupce ptačí říše je možné „potkat“ doslova za humny.

Obr na Vavřiňáku

Pro mnohé je proto obrovským překvapením, když se dozvědí, že na Kutnohorsku mohou spatřit například orla mořského - obrovského dravce s rozpětím křídel okolo dvou metrů. Kde se vám něco takového může podařit? „Orel mořský je poměrně častým návštěvníkem například na rybníku Vavřinec, kde shání potravu,“ sdělil Michal Kavka z Kutné Hory, člen České společnosti ornitologické.

Opomíjený rybník

Vavřinecký rybník je významnou, ale nikoli jedinou lokalitou s ornitologicky atraktivními pozorováními na Kutnohorsku. Zájemci o ptačí říši často vyrážejí také na obchůzku po březích Nového rybníka u Nových Dvorů u Kutné Hory, kde se lze setkat s dalším vzácným dravcem s pozoruhodným jménem - motákem pochopem. „Rád bych zmínil ale i Ovčárecký rybník, který se nachází také nedaleko Nových Dvorů. Ten je totiž podle mého názoru neprávem opomíjený. Přitom i tady lze vidět poměrně velké množství vzácných druhů,“ dodal Kavka.
A jaké jsou další zajímavé ptačí exempláře, které je možné na Kutnohorsku vidět? Z vzácných opeřenců lze třeba na zmíněném Vavřineckém rybníku spatřit mimo jiné volavku bílou či široké spektrum druhů racků.