Městské lesy Kutná Hora hlasí škody asi 30 milionů korun

Přibližně dvacet tisíc kubíků dřeva bylo poškozeno v lesích, v kterých hospodaří společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora. Způsobené škody byly odhadnuty na částku asi třicet milionů korun. „Téměř polovinu kalamity již máme zpracovanou,“ uvedl ředitel Stanislav Peroutka. Na likvidacise podílí skoro všichni pracovníci kutnohorské společnosti. „Co se týká těžebních part, tak ty na likvidaci pracují úplně všechny,“ pokračoval Peroutka.

Pohromu po orkánu Kyrill přinesla také sněhová kalamita

Pracovnícikutnohorské společnosti nedávno začali se zalesňováním. „Začíná jaro a zalesňování k němu patří,“ vysvětlil ředitel. V minulých dnech však přišla pro lesáky další rána. V Opatovicích I, kde městské lesy a rybníky hospodaří, napadlo asi třicet centimetrů sněhu. „Museli jsme zalesňování přerušit. Počítáme s tím, že místo toho budeme z ploch po kalamitách likvidovat klest,“ podotkl ředitel. Kutnohorským lesákům také nadělal vrásky nedávný vichr. „Začaly padat další stromy. Museli jsme se proto vracet do lokalit, kde jsme již měli kalamitu zpracovanou,“ povzdechl si Peroutka.
Milionové škody částečně snížil prodej dřeva z pokácených stromů. „To se předpokládalo. Jinak by škoda byla ještě větší,“ konstatoval Peroutka.

Poškozené oplocenky nechrání stromy před okusy zvěří

Orkán nadělal škody nejen na stromech, ale i na dalších částech lesů. „Velké problémy jsou hlavně s lesními kulturami. Poškozeny byly skoro všechny oplocenky, které chrání stromy hlavně jedle a listnáče před okusováním zvěří, “ poznamenal ředitel Peroutka. Škody na sadbách bude společnost odhadovat až po likvidaci kalamity. Lesáci již začali opravovat oplocenky v místech, kde byly zlikvidovány následky kalamity. „Musí se to dělat průběžně,“ řekl ředitel.

Rychlá likvidace zabrání řádění kůrovce a dřevokaze

Značné problémy nadělal orkán také lesním hospodářům na Zručsku. „Poničeno bylo asi tisíc kubíků dřeva. Zpracována byla přibližně polovina,“ sdělil Bohuslav Škornička, správce Městských lesů Zruč nad Sázavou. Stát naléhá na lesáky, aby se s následky orkánu Kyrill vypořádali co nejdříve. A to kvůli možným větším škodám, které by v pozdější době mohli nadělat kůrovec a dřevokaz. „Těžba po kalamitě bude dokončena v červnu,“ podotkl Peroutka. Poté budou pracovníci kutnohorské společnosti dělat v lesích pouze pěstební práce.Podobnou katastrofu lesáci na Kutnohorsku nepamatují. „V roce 1994 bylo v lesích u Bernardova poničeno asi 8 tisíc kubíků dřeva, v roce 2002 dokonce asi 15 tisíc kubíků dřeva. Letos to bylo nejhorší,“ dodal ředitel Stanislav Peroutka.