Pro podniky z venkovských regionů přitom právě věková kategorie nad padesát let představuje často stěžejní část zaměstnanců. Například v zemědělské společnosti PIAS Suchdol pracuje 52 lidí starších 50 let, což při celkovém počtu zaměstnanců v produktivním věku, kterých je 98, představuje více než padesátiprocentní podíl.