Projekt má za sebou první rok ověřování na třech vybraných školách v České republice. Protože na „Palachovce“ se kromě jazyků specializují na informatiku, nový způsob vzdělávání je zaujal.

Od Víta Berana, ředitele základní školy v Kuraticích, kde se projekt osvědčil natolik, že letos otevřeli již dvě digitální třídy, se dozvěděli, že stěžejní je posun v pohledu žáků na počítač. „Žáci si mají postupně uvědomit, že to není jen nástroj na hry a chat a začít ho pokládat za pracovní pomůcku, kterou bezesporu v první řadě je,“ uvedla na stránkách školy zástupkyně ředitele Zdeňka Blahníková.

„Věříme, že i na naší škole budeme úspěšně rozvíjet nové způsoby výuky, i když si uvědomujeme vyšší finanční náročnost nového systému. Připravujeme žáky na povolání, která ještě nevznikla, proto těžko můžeme zůstat u černé tabule a křídy,“ dodala zástupkyně.

Irena Blahníková