Turistická sezona má význam nejen pro návštěvníky, kteří zavítají do Kutné Hory za toulkami historií. Také obyvatelé Kutné Hory a celého regionu si rádi připomenou, jaké klenoty ukrývá toto středověké město. I pro ně je již tradičně připravena akce „Probouzení Kutné Hory“. Letošní, třetí ročník nám přiblížila za pořadatele vedoucí informačního centra Veronika Lebedová.

Co váš tým vedlo ke vzniku takové akce?

Důvodem vzniku této akce bylo slavnostně zahájit sezónu, tak jako to dělají v jiných městech, či hradech nebo zámcích. První ročník se konal v roce 2006 a Probouzení KH se zařadilo mezi pravidelné kulturní akce.

Co vlastně znamená v samotné podstatě otevírání turistické sezóny?

Jak už jsem se zmínila, je to slavnostní zahajování turistické sezóny s programem pro návštěvníky. Některé památky jsou otevřeny celoročně, některé mají naopak zavřeno a právě počátkem dubna opět otevírají své brány. Takže je to takové slavnostní zahájení provozu v památkách a nalákání turistů.

Letos se koná již potřetí. Bylo pokaždé programově jiné?

První ročník byl zaměřen spíše historicky. Vystoupili šermíři, proběhla dobová módní přehlídka, hráli jsme Kutnohorské pověsti.

Druhý ročník patřil skupinám, spolkům, organizacím, které měli chuť se prezentovat. Shlédli jsme mažoretky, hudební skupiny, módní přehlídky a opět divadelní představení.

Letošní ročník je zaměřen na památky a proto nese podtitul - tentokrát z památky do památky.

Letos jste udělali úplně odlišnou náplň. Proč zrovna takový program?

Zahajování turistické sezóny má patřit památkám, proto jsme letos připravili prohlídku historického jádra města za doprovodu průvodce. Prohlídka bude okořeněna divadelními scénkami a hudebními vystoupeními. Na úplný začátek proběhne muzikálový koncert stálice pro všechny ročníky Probouzení KH sólisty ND a Státní opery Praha Oldřicha Kříže.