„Projednává se možnost výstavby parkovacího domu v části, kde byl kdysi atomový kryt,“ uvedl místostarosta Václav Vančura.

Nyní se tedy jedná s policií o možnosti vjezdu a výjezdu z této lokality. Z kaňkovské silnice je totiž možný pouze vjezd a s výjezdem se pak počítá mezi budovou pivovaru a Lorce.

Kulturní zařízení je propojeno se sportovním areálem fotbalového stadionu. Město proto úzce spolupracuje s majitelem, tedy společností ČKD Kutná Hora.