Celkem tři sta šedesát devět obyvatel Žehušic, Kobylnice, Chotusic, Záboří nad Labem a Habrkovic připojilo své podpisy pod petici určenou ČEZu, kterou na sklonku loňského roku sepsal místostarosta Žehušic Vladimír Hraňo.

V petici si obyvatelé menších obcí v oblasti Čáslavské kotliny stěžovali na krátkodobé, ale také až desetihodinové, výpadky elektřiny, které jim znepříjemňují život. Znehodnocené potraviny z mrazáků či poškozené elektrospotřebiče asi vskutku nikomu na dobré náladě nepřidají.

„Podepsanou petici jsme odeslali ČEZu desátého března tohoto roku a odpověď nám přišla o necelý měsíc později,“ uvedl Vladimír Hraňo.

Stovky podpisů snad energetického giganta přiměly k jednání. Byť je úvodní část odpovědi spíše jen směsí laikovi nicneříkajících odborných termínů a ujištění, že všechny práce na odstranění neplánovaných výpadků elektřiny, způsobených povětrnostními vlivy, probíhaly podle směrnic, odpověď obsahuje i příslib, že situaci se ČEZ bude věnovat.

„Na závěr bychom chtěli obce ujistit, že údržbovým pracím bude i nadále věnována patřičná pozornost, aby prevence a diagnostika byly prioritou předcházející vzniku poruch… v souladu s naším investičním programem hodláme nasadit do sítí vysokého napětí další vypínače a odpínače, nyní již dálkově ovládané, pomocí kterých bude dispečer reagovat prakticky okamžitě. Tím se podstatnou měrou zkrátí manipulační časy,“ píše se na konci dopisu reagujícího na petici.

Přeloženo do srozumitelného jazyka, ČEZ zřejmě hodlá situaci obyvatel zainteresovaných obcí zlepšit. Otázkou zůstává, kdy se tak skutečně stane.

„Petice snad splnila svůj účel, alespoň tím, že jsme dodavatele elektřiny upozornili na naši svízelnou situaci a vzbudili jeho pozornost,“ konstatoval Vladimír Hraňo.