Poslanec Plašil se kcelé záležitosti postavil čelem a sám zažádal mandátový a imunitní výbor, aby jej zbavil imunity. Členové výboru, kteří se vtéto záležitosti sešli vpolovině měsíce, nebyli sice jednotní, ale nakonec vydání Ondřeje Plašila doporučili. Páteční hlasování celé sněmovny již jednotné bylo. Pro se vyjádřilo všech 166 přítomných poslanců, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti.

„Stalo se to, nebudu se schovávat. Budu se chovat jako chlap, který za své jednání nese zodpovědnost,“ rozhodl se k přímému jednání hned krátce po události poslanec Plašil a připomněl, že svou jízdou nikoho neohrozil ani nezpůsobil žádnou škodu. Svou žádost o zbavení imunity odůvodnil tím, že chce, aby byl vyšetřovaný jako každý jiný. „V tomto případě není imunita na místě,“ dodal.

Hovoří se o tom, že přistižení poslance nebylo náhodou, že Ondřeje Plašila někdo udal. Poté, co policie oficiální cestou obdrží vyrozumění o zbavení poslance imunity, bude podle Daniela Votroubka zokresního policejního ředitelství Kutná Hora následovat standardní postup vrámci trestního řízení podle trestního řádu jako u každého jiného občana. To znamená, že pachatel může dostat trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz řízení motorových vozidel nebo peněžitý trest.