„Kvůli pozitivnímu nálezu jsme vydali rozhodnutí o zákazu použití teplé vody,“ potvrdil včera podezření Kutnohorského deníku František Stehlík, vedoucí územního pracoviště Krajské hygienické stanice v Kutné Hoře.

O to překvapivěji zní úterní slova vedoucího sportovního areálu Zdeňka Hadrovského, který uvedl, že uzavření bazénu, sauny i posilovny zavinily problémy s teplou vodou. Na jednu stranu sice měl pravdu, avšak pro veřejnost podstatnou informaci už nezmínil!

Úplnou pravdu se dokonce nedozvěděla ani ředitelka I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou, odkud jezdí do bazénu děti na plavecký výcvik. „Jen mi nějaká paní zavolala, že bazén je uzavřený z technických důvodů,“ kroutila nevěřícně hlavou Ivana Stará a ihned se sháněla, jestli dětem, které v poslední době výcvik absolvovaly, nehrozí nebezpečí.

„Takzvaná legionářská nemoc se vyskytuje velmi vzácně, osobně jsem se s ní dosud nesetkala. Projevuje se kašlem, horečkou a ohrožuje imunitně slabé jedince, kteří však do bazénu obvykle nechodí,“ poznamenala dětská lékařka Marcela Procházková.

Provozovatel městského zařízení má tak nyní plno práce, aby hygienikům předložil negativní vzorky vody. „Přijali jsme veškerá opatření, abychom se legionelly co nejdříve zbavili,“ potvrdil výskyt bakterie už i tajemník Tělovýchovné jednoty Sparta Kutná Hora Josef Vokolek. „V úvahu připadaly chemická očista, termočistění i výměna sprch a zásobníků na vodu,“ dodal s tím, že v budoucnu by chtěl za finanční spoluúčasti města nainstalovat modernější technologie za zhruba půl milionu korun, jež by zabránila namnožení bakterií.

A kdy se příznivci plavání či saunování dočkají otevřených dveří? „Snad se to podaří na začátku dubna,“ shodli se zástupci provozovatele bazénu.

S bakterií rodu legionella měli před necelým rokem co do činění i v Čáslavi, kde byl dočasně mimo provoz bazén v městských lázních.

Co je legionella
Legionella je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při teplotě 25 až 50 °C. Vyšší teplota ji naopak ničí. Přebývá v potrubí nebo v zásobnících. Rizikem pro člověka je vdechnutí aerosolu kontaminované vody například při sprchování. U člověka s oslabeným imunitním systém se po vniknutí bakterie do organismu rychle rozvine zánět plic, který může skončit až smrtí.

Měli být lidé informováni o přesných důvodech uzavření plaveckého stadionu v Kutné Hoře? Zanechte vzkaz v diskuzním příspěvku nebo hlasujte v anketě vpravo.