Knihu si můžete zakoupit v Knihkupectví U Stříbrného groše na Palackého náměstí v Kutné Hoře a v Knihkupectví Chrpa, na ulici Generála Moravce v Čáslavi.

My jsme vyzpovídali autora této sbírky a zároveň i myšlenky podpory zdravotně handicapovaných prostřednictvím literatury Pavla Ladru.

Jak jste se dostal k poezii?

Asi jako převážná většina pubertou rozervaných mladých mužů. A také proto, že jsem nebyl zrovna výuce oddaný student. A tak jsem na místním gymnáziu, např. při hodinách matematiky, usazen v zákrytu přede mnou sedícího spolužáka, krkolomně skládal první verše. A veršování mi zůstalo i během studií na vysoké škole. Později se básně začaly měnit spíše na hudební texty, frekvence „tvorby“ klesala a dnes je pro mne celkem problém soustředit se, oprostit se od všedních starostí a radostí a řadit slova do veršů. Tím chci říct, že obsah mé malé sbírky vznikal v letech cca 1981 – 1993. Vlastně v minulém století … to zní krásně archaicky.

Jaký je Váš oblíbený autor popř. styl v poezii?

Vstřebával jsem tvorbu různých autorů a vždy, když jsem pro sebe objevil nějakou novou báseň, sbírku nebo autora, jsem svoje dílka schovával hluboko do šuplíku, škrtal a v duchu si vyčítal svou troufalost. Hodně mě zasáhli prokletí básníci nebo Jaroslav Seifert. Jednoznačně však na vrchol mého obdivu patří básník, jehož rozervaný životní osud se zrcadlí v jeho drsných a zároveň krásných básních. A tím je Francois Villon.

Jak byste charakterizoval svoji tvorbu?

Těžko. Nikdy jsem jí za skutečnou poezii moc nepovažoval a takových autorů, jako jsem já, je jistě mnoho a lepších. Snad každý někdy zkusil vytvořit báseň, říkanku nebo jen jediný verš.

Máte už za sebou nějakou tvůrčí historii nebo je toto první sbírka?

Je to prvotina a vzhledem k tomu, jak dlouho jsem sbíral odvahu k vydání, zřejmě i poslednina.

Výtěžek bude určen na charitativní účely. Byl účel vydat sbírku a poté přišla ta idea nebo jste již tvořil sbírku s tím, že její „výdělek“ bude určený pro postižené děti?

Jak už jsem naznačil výše, rozhodnutí „jít s kůží na trh“ bylo velmi těžké. O to těžší je, když jsi člověk uvědomuje nedokonalost produktu, moderně řečeno :-). A tak jsem sám sobě dal podmínku, že sbírka vyjde jedině za předpokladu, že bude něčemu nebo někomu užitečná. Nechtěl jsem si dokazovat, že jsem, v uvozovkách, umělec. Život mi nadělil osobní zkušenost se sluchově postiženými, a tak jsem se rozhodl zacílit výtěžek z prodeje sbírky na tuto skupinu dětí. Pokud člověk není sám v nouzi, měl by si najít způsob, jak v rámci svých možností pomoci. Nemusí jít o horentní sumy, megaprojekty … někdy stačí drobnost, která zdánlivě moc nestojí a druhému pomůže. Možná mě někdo obviní z mentorování a alibismu, ale mě je to jedno. Já to cítím jako principiálně správně a pokud to někdo vidí jinak, je to jeho problém.

Jsou různé možnosti charity, proč jste zvolil právě tuto?

Nechtělo se mi jednoduše sehnat nějaké peníze a vložit je do jedné z mnoha nadací. Nemohl jsem sbírat finance, mohl jsem např. zorganizovat nějaký benefiční koncert, ale těch je také spousta a lidé začínají být imunní. Nejrůznějších charitativních aktivit je opravdu mnoho a je to dobře, ale někdy mám pocit, že lidé přestávají reagovat na žádosti o podporu i z toho důvodu, že nemají pocit sounáležitosti. A tak jsem jim chtěl za jejich peníze něco nabídnout. Něco, co jim zůstane a připomene i po letech, že nezůstali stranou a našli odvahu pomoci. Drobnou částkou, ale pomohli. Že i díky nim může někdo jiný žít kvalitnější život. Zvolil jsme tento způsob i s vědomím, že prodej sbírky bude trvat delší dobu. Mezitím však mohu konzultovat s odborníky a rozmýšlet, kde peníze skončí. Při financování sbírky jsem našel podporu u přátel, grafika Jiřího Hečla, knihvazače Pavla Mináče, dostal jsem grant Středočeského kraje a významnou pomoc poskytla společnost Silnice Čáslav – Holding, a.s. Díky těmto partnerům může celý výtěžek z prodeje jít na charitu. Možná se to někomu bude zdát příliš námahy vzhledem k výsledku snažení, ale pokud se prodej podaří, mělo by být k dispozici okolo 50 000 korun, a to je například cena některých typů naslouchátek. Oči těžce nedoslýchavého dítěte po jejich nasazení Vám ukáží jejich pravou hodnotu.