„Byl to již desátý ročník této tradice u nás,“ uvedla ředitelka Zdeňka Slavíčková. Učitelky s dětmi se na tento svátek připravovaly dva týdny. „Tento čas byl věnován především vysvětlení podstaty masopustu, výrobě masopustních čepic a seznámení se s veselými masopustními říkačkami a písněmi,“ sdělila Slavíčková.


Vyvrcholením příprav byla masopustní hostina z tradičního pečiva, které jako každý rok, připravili rodiče dětí. Po té se masopustní průvod, vedený veselou barevnou kapelou složenou z kutnohorských hudebníků, vydal na obchůzku městem. Cesta koledníků byla zpestřena mnoha zastávkami, na kterých děti předvedly kolemjdoucím divákům co k masopustu patří. Průvod zavítal také do Vlašského dvora, aby pozdravil vedení kutnohorské radnice. Kromě barevných čepic, byly v průvodu k vidění také medvěd, král, kůň s jezdcem, babka s dědkem v nůši a další. Bezpečnost celé akce zajistila Městská policie.