Známé scénáře podvodného jednání takových osob se více méně opakují. Pachatelé vždy zneužívají důvěřivosti a morálních hodnot starších lidí, kteří se snaží pomoci kolikrát i jim neznámému člověku a mnohdy tak zcela zbytečně přijdou o své celoživotní úspory.

Je třeba říci, že je snahou policie takové jednání v co možná největší míře eliminovat, objasňovat a důkladnou prevencí předcházet takové trestné činnosti. Bezesporu je ovšem nutná vzájemná spolupráce policie s občany, aby tito zejména takzvaně „nenahrávali“ pachatelům a dobře si všímali jakéhokoli podezřelého jednání.

Základem je do bytu nebo domu nevpouštět cizí osoby a pokud možno s nimi ani nekomunikovat. Pracovníci různých společností, kteří do bytů docházejí z důvodu odečtu elektroměrů, vodoměrů, měřičů plynu a podobně mají u sebe příslušný průkaz a taková jejich činnost je obyvatelům většinou předem oznámena ať již písemně nebo místním rozhlasem. Pokud ovšem nájemník, nebo majitel bytu pojme nějaké podezření, je dobré ověřit si takového pracovníka telefonicky u příslušné společnosti.

Je prokázáno, že pachatelé vzbuzují důvěru lidí v mnoha případech i slušným vystupováním a upraveným zevnějškem. Uvádíme některé z používaných záminek k vniknutí do obydlí:

- odečet měřičů vody, plynu, elektřiny apod.
- nabídka různého zboží (podomní prodej)
- sdělení o poruše vozidla – vyžádání půjčky peněz
- sdělení o výhře – rozměnění bankovky
- pozdrav od příbuzných a žádost o peníze pro ně

V případě výskytu podezřelých osob kontaktujte policii na tísňové lince 158.