Dětí a jejich učitelek se ujal povolaný znejpovolanějších, totiž přímo vedoucí oddělení Jiří Kubelka, který dětem ukázal novou recepci, pracoviště dozorčí služby, zasedací místnost, kanceláře policistů a nevynechal ani kancelář svou. Žáky velmi profesionálně, avšak skamarádským přístupem, seznámil sčinností oddělení, prací policistů a vdětech navodil pocit, že každému ze strážců zákona je mimo jiné samozřejmě prioritou také ochrana jejich života zdraví i majetku.