„Všichni, kdo Tomáše dobře známe, se jistě nepozastavujeme nad výrazem jeho tváře, ve kterém se zrcadlí pocit jisté blaženosti, zdravé pýchy a důležitosti. Nejenom on to vnímá, ale i my všichni totiž dobře víme, že takové ocenění za více než dvacet let ve službách veřejnosti si zcela právem zaslouží. Do mnoha dalších let mu přejeme dost sil a profesního elánu a připojujeme se s upřímnou gratulací,“ uvedl i za ostatní kolegy policejní mluvčí Daniel Votroubek.