Hodně těžkých dopravních nehod si již připsala silnice I/38 v místě nazývaném Na Kuchyňce. Tam došlo k doplnění značky o snížení rychlosti a vodicích čar. „Od poslední smrtelné nehody v loňském roce tam k tak závažné dopravní nehodě nedošlo,“ zdůraznil Libor Koleček. Dále byly obnoveny přechody na silnici druhé třídy v Uhlířských Janovicích. „V Chotusicích došlo ke zřízení nového přechodu pro chodce se zpomalovacími pruhy,“ připomněl Tomáš Račák.

Kutnohorští radní například přijali návrh na nasvícení přechodů v Benešově ulici. „Obnovili jsme také dopravní značení v Ortenově ulici, kde došlo k těžké dopravní nehodě,“ dodal Tomáš Račák.

Nově se označila křižovatka na Karlově. „Řešení té křižovatky je nevyhnutelné. Ta křižovatka je nevyhovující. Vyjet z města nebo přijet z města je problém,“ zdůraznil šéf dopravního inspektorátu. Přetížené jsou i křižovatky u úřadu práce a U Krupičků. „Tam se počítá se dvěma kruhovými objezdy a podchodem,“ připomněl Libor Koleček. Ředitelství silnic a dálnic má již projekt, který zahrne i křižovatku u České ulice, kde se v dopravní špičce tvoří na vjezdu na hlavní silnici kolony vozidel.

Policie má připraveny návrhy řešení, avšak zpracování projektu musí zajistit podle třídy dané komunikace městský, či krajský úřad. Projekty však podle policistů troskotají na obvyklém problému, nedostatku financí.

Problematice dopravy a plánovaných kruhových objezdů v Kutné Hoře se budeme na stránkách Deníku v příštích dnech ještě podrobněji věnovat.

 

Dopraváků se v regionu nedostává

Kutnohorský dopravní inspektorát se v současnosti potýká s nedostatkem policistů. „Máme na první skupině tři lidi, zatímco v tabulkových stavech je počítáno s devíti,“ upřesnil vedoucí kutnohorského dopravního inspektorátu Tomáš Račák. Podle jeho slov je to vzhledem ke stoupající nehodovosti v celé republice málo. „I tabulkové stavy bychom potřebovali navýšit,“ dodal. Zbývající kolegové zatím totiž absolvují odbornou přípravu v Jihlavě. „Tabulkové stavy jsou naplněné, ale ta příprava je dlouhá. Pokud jsou v odborné přípravě, tak nejsou upotřebitelní ke službě,“ doplnil ještě jeho zástupce Libor Koleček. Začátkem příštího roku by měli nastoupit „novopečení dopraváci“ a oddělení by tak bylo v plném stavu.