Na programu byla zejména bezpečnostní situace v tomto mikroregionu, stručné zhodnocení činnosti policie za minulý rok. Ředitelka Matějů přítomné seznámila i s některými změnami, které se v poslední době policie dotýkají, avšak zároveň všechny ujistila, že různá organizační opatření, kterými složka prochází, nebo se na ně chystá, se v žádném případě nedotknou veřejnosti a výkon služby policistů bude i nadále zaměřen k maximální ochraně života, zdraví i majetku občanů, stejně tak, jak tomu bylo do současné doby.

Z reakcí přítomných zástupců tamních obcí je zřejmé, že policii vnímají jako partnera, její práce a přístupu si váží a vzájemný úzký kontakt považují i nadále za velmi důležitý. Závěrem poděkovali vedení kutnohorského policejního ředitelství za otevřenost, vstřícnost a projevili ochotu i nadále spolupůsobit k zajištění bezpečného a klidného života jejich občanů. Daniel Votroubek