V přímém vstupu Daniel Votroubek vyzdvihl práci zdejší policie a posluchače v krátkosti seznámil se současnou vizí a cíli zdejší policie ve vztahu ke společnosti. Jako prioritu uvedl program Community policing, důraz na prevenci kriminality a v neposlední řadě i neméně důležité programy jako Ajaxův zápisník pro základní školy, besedy se seniory, chovanci a klienty charitativních center. Policisté na místě zároveň využili i zdejšího setkání seniorů k jakési přátelské besedě, kde jim srozumitelnou formou sdělili, jak mohou sami udělat mnohé pro svou osobní bezpečnost i bezpečnost svého majetku.