„Spolupráce policie s probační a mediační službou v Kutné Hoře je na velmi dobré úrovni. Na jedné z pracovních schůzek vznikla myšlenka vytvořit metodiku, jak by měli obě složky postupovat v oblastech vzájemné spolupráce,“ vysvětlila ředitelka Územního odboru Policie České republiky v Kutné Hoře Blanka Matějů.

Účelem je zajištění jednotného postupu policie při spolupráci s Probační a mediační službou v souvislosti s uplatňováním alternativních postupů v rámci výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, k zajištění uložení a kontroly výkonu trestu domácího vězení, plnění úkolů v jednotlivých případech osob nezletilých a mladistvých a spolupráce v dalších trestních věcech.

„Věřím, že se jedná o historicky významný akt a doufám, že se tento průkopnický čin rozšíří i do dalších míst,“ uvedla Jana Libíčková, zástupkyně ředitele Probační a mediační služby České republiky.