„Ambulance a nájemní smlouvy na ostatní prostory se převádí na město,“ upozornil starosta Ivo Šalátek. Stejně tak budou řešeny prostory, které souvisí s provozem nemocnice. Ty bude mít v pronájmu také pražská společnost Medistyl–Pharma.